25.04.2019 -Пресс-релиз к  проекту решения Темирского районного маслихата«О внесении изменений врешение районногомаслихатаот11 апреля 2016 года № 15 «Об утверждении Правил оказаниясоциальной помощи,установления размеров и определения перечняотдельных категорий нуждающихсяграждан в Темирском районе» 

 

Всоответствии с подпунктом 4) пункта 1статьи 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года,пунктом 2–3 статьи  6  Закона  Республики  Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении  в  Республике Казахстан», пунктом 2 статьи 50 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах» и постановлением  Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 504 «Об утверждении Типовых правил оказания социальной помощи, установления  размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан» ТемирскийрайонныймаслихатРЕШИЛ:

         1. Внести в решениерайонного маслихата от 11 апреля2016 года № 15 «Об утверждении  Правил оказания социальной помощи, установленияразмеров и определения перечняотдельных категорий нуждающихся граждан в Темирском районе» (зарегистрированное в реестре государственнойрегистрации нормативных правовых актов№ 4903,опубликованное20 мая 2016 года в информационно–правовой системе «Әділет»)следующие изменения:

в Правилах оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в Темирском районе,утвержденных указанным решением:

в пункте 9:

подпункты 7) и 9) изложить в следующей новой редакции:

«7) многодетным семьям в пределах 140 000 (ста сорока тысяч)тенге;

9) малообеспеченным гражданам в пределах 140 000 (ста сорока тысяч) тенге;».

Проект решения «О внесении изменений врешение районногомаслихатаот11 апреля 2016 года № 15 «Об утверждении Правил оказаниясоциальной помощи,установления размеров и определения перечняотдельных категорий нуждающихсяграждан в Темирском районе»размещен  на  сайте  temirmaslihat.kz25апреля2019 года  напортале открытыхнормативных правовых актовe-gov25апреля2019 года. 

Темирский районный отдел занятости и социальных программ

------------- 

25.04.2019 - «Аудандық мәслихаттың 2016 жылғы 11 сәуірдегі № 15 «Темір ауданында әлеуметтік көмек көрсету, мөлшерлерін белгілеу және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау қағидаларын бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы»  Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына баспасөз – релизі 

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 56 бабының 1 тармағының 4) тармақшасына, Қазақстан Республикасының2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін–өзі басқару туралы» Заңының 6 бабының 2–3 тармағына, Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі «Құқықтық актілер туралы» Заңының 50 бабының 2 тармағына және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 21 мамырдағы № 504 «Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы» қаулысына сәйкес Темір аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1..Аудандық мәслихаттың 2016 жылғы 11 сәуірдегі № 15 «Темір      ауданында әлеуметтік көмек көрсету, мөлшерлерін белгілеу және                 мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау         қағидаларын бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік     тіркеу тізілімінде № 4903 тіркелген,  2016 жылы 20 мамырда «Әділет»    ақпараттық–құқықтық жүйесінде жарияланған) шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген шешіммен бекітілген Темір ауданында әлеуметтік көмек көрсету, мөлшерлерін белгілеу және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының  тізбесін  айқындау  қағидаларында:

8 тармақта:

2) тармақшасында:

«Темір аудандық білім бөлімі» деген сөздер «Темір аудандық білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі» деген сөздермен ауыстырылсын;

3) тармақшасы алып тасталсын;

9 тармақта:

7) және 9) тармақшалар мынадай жаңа редакцияда жазылсын:

«7) көп балалы отбасыларға 140 000 (жүз қырық мың) теңгеге дейінгі шекте;

9) аз қамтылған азаматтарға 140 000 (жүз қырық мың) теңгеге дейінгі шекте;».

         «Аудандық мәслихаттың 2016 жылғы 11 сәуірдегі № 15 «Темір ауданында әлеуметтік көмек көрсету, мөлшерлерін белгілеу және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау қағидаларын бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы»шешімнің жобасы temirmaslihat.kz сайтында 2019 жылы 25сәуірде, e-gov ашық нормативтік құқықтық  актілер порталында 2019 жылы 25 сәуірде орналастырылды. 

 

Темір аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 

скачать