02.05.2019  –  Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 4 қаңтардағы             № 311 «2019 – 2021 жылдарға арналған Темір қаласы бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспасөз  релизі

 

           

 Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы                        Бюджет кодексінің 9–1 бабының 2 тармағына, 109–1 бабының  4 тармағына,  Қазақстан    Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы» Заңының 6 бабының

2–7 тармағына сәйкес: 

1. Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы  4 қаңтардағы № 311 «2019 – 2021 жылдарға арналған Темір қаласы бюджетін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3-10-240 тіркелген, 2019 жылғы 21 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілердің эталондық бақылау банкінде электронды жарияланған) шешіміне, оның ішінде 2019 жылға мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізіліп:

1) кірістер – 78 107 мың теңге;

трансферттер түсімдері – 68 186 мың теңге;

2) шығындар – 78 933,4  мың теңге;

          мемлекеттік   әкімшілік   қызметшілердің   жекелеген    санаттарының жалақысын  көтеруге  – 1 156 мың тенге.

          «Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 4 қаңтардағы № 311                  «2019 – 2021 жылдарға арналған Темір қаласы бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» шешімнің жобасы temirmaslihat.kz  сайтында 2019 жылғы 2 мамыр, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің  интернет - порталында 2 мамыр 2019 жылы орналастырылды.    

 

 

Темір аудандық экономика және қаржы бөлімі

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 02.05.2019 – Пресс – релиз  к  проекту  решения  районного  маслихата    «О внесении изменений и дополнения в  решение  районного маслихата  от 4 января   2019 года  № 311  «Об утверждении  бюджета  города  Темира на  2019 – 2021 годы»

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 9–1, пунктом 4 статьи 109–1 и пунктом  Бюджетного Кодекса  Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, пункта 2–7 статьи 6 Закона Республики  Казахстан от 23 января  2001 года  «О местном государственном  управлении  и самоуправлении  в  Республике   Казахстан»:

         1. Представить на утверждение следующие изменений и дополнения  в решение  районного маслихата от 4 января 2019 года № 311 «Об утверждении  бюджета  города  Темира  на 2019–2021 годы» (зарегистрированное в реестре   государственной  регистрации  нормативных    правовых   актов  №  3-10-240, опубликованное  21 января  2019 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде), в том числе на 2019 год:

1) доходы – 78 107 тысяч  тенге;

поступления трансфертов – 68 186 тысяч тенге;

2) затраты – 78 933,4 тысяч тенге;

          повышение заработной платы  отдельных категорий  административных    государственых  служащих  – 1 156 тысяч тенге.      

         Проект решения «О внесении изменений и дополнения в решение районного маслихата  от  4 января   2019 года  № 311 «Об утверждении  бюджета  города Темира  на  2019–2021 годы»  размещен  на  сайте           temirmaslihat.kz  2  мая  2019 года,  на  портале открытых  нормативных правовых   актов  e-gov 2 мая  2019 года.                                   

 

 

Темирский районный отдел экономики и финансов

Решение 2019-2021 г рус

Решение 2019-2021 г каз

Прилож на 2019-2021 г русс

прилож на 2019-2021 каз