02.05.2019  –  Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 4 қаңтардағы             № 310 «2019 – 2021 жылдарға арналған Шұбарқұдық  ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына                   баспасөз  релизі

 

          

 Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы                        Бюджет кодексі Кодексінің 9 – 1  бабының 2 тармағына, 109-1 бабының                 4 тармағына  Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және                өзін – өзі басқару туралы» Заңының 6 бабының 2 – 7 тармағына сәйкес: 

1. Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 4 қаңтардағы № 310                            «2019 – 2021 жылдарға арналған Шұбарқұдық ауылдық округі бюджетін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3-10-239 тіркелген, 2019 жылғы 16 қаңтарда «Темір»  газетінде жарияланған) шешіміне, оның ішінде 2019 жылға мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізіліп:

1) кірістер – 391 130 мың теңге;

трансферттер түсімдері – 249 152 мың теңге;

2) шығындар – 321 533,3 мың теңге;

мынадай мазмұндағы 5 тармақта екінші абзацта:

2019 жылға республикалық трансферттердің түсімі  2 461,0 мың теңге ескерлетіні бекітуге ұсынылады.

«Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 4 қаңтардағы № 310                  «2019 – 2021 жылдарға арналған Шұбарқұдық ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» шешімнің жобасы temirmaslihat.kz сайтында 2019 жылғы 2 мамырда, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің интернет-порталында 2 мамыр 2019 жылы орналастырылды.    

 

Темір аудандық экономика және қаржы бөлімі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

02.05.2019 – Пресс – релиз к  проекту решения Темирского районного маслихата «О внесении изменений и дополнения  в решение районного маслихата от 4 января 2018 года № 310 «Об утверждении бюджета Шубаркудыкского сельского округа на 2019 – 2021 годы»

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 9 – 1, пунктом 4 статьи 109 – 1  Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, пунктом    2 – 7 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

         1. Представить на утверждение следующие изменения и дополнение

в решение районного маслихата от 4 января 2019 года № 310 «Об утверждении бюджета Шубаркудыкского сельского округа на 2019 – 2021 годы» (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3-10-239, опубликованное 16 января  2019 года в газете «Темір»), в том числе на 2019 год:

1) доходы – 319 130 тысяч  тенге;

поступления трансфертов – 249 152 тысяч тенге;

2) расходы – 321 533,3 тысяч тенге;

дополнить абзацем следующего содержания:

повышение заработной  платы отдельных категорий административных государственных служащих.

учесть объемов трасфертов, выделенных из республиканского  бюджета –               2 461 тысяч тенге.

Проект решения «О внесении изменений и дополнения  в решение районного маслихата от 4 января 2019 года № 310 «Об утверждении бюджета Шубаркудыкского сельского округа на 2019 – 2021 годы» размещен на сайте

temirmaslihat.kz 2 мая 2019 года, на портале открытых нормативных правовых актов e-gov 2 мая 2019 года.                                    

 

Темирский районный отдела экономики  и  финансов

Решение 2019-2021 г рус

Решение 2019-2021 г каз

Прилож на 2019-2021 г русс

прилож на 2019-2021 каз