14.11.2019  –  Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 4 қаңтардағы    № 309 «2019 – 2021 жылдарға арналған Шұбарши  ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа -релизі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы   Бюджет кодексінің  9 – 1, 109-1 баптарына,   Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және  өзін – өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес: 

      1. Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 4 қаңтардағы №  309 «2019 – 2021 жылдарға арналған Шұбарши ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3-10-238 тіркелген, 2019 жылғы 22 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде  жарияланған) шешіміне, оның ішінде 2019 жылға мынадай өзгерістер енгізілсін:

1) кірістер-83 435 мың теңге;

трансферттер түсімдері-73 415 мың теңге;

2) шығындар-87 351,2 мың теңге;

5 тармақта:

екінші абзацта:

«12 056» сандары «8 114» сандарымен ауыстырылсын;

үшінші абзацта:

«1 305» сандары «1 168» сандарымен ауыстырылсын;

6 тармақта:

екінші абзацта:

«33 341» сандары «32 765» сандарымен ауыстырылсын.

«Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 4 қаңтардағы № 309  «2019 – 2021 жылдарға арналған Шұбарши ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімнің жобасы temirmaslihat.kz сайтында 14 қараша 2019 жылы, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің интернет-порталында 14 қараша 2019 жылы орналастырылды.    

 Темір аудандық экономика және қаржы бөлімі

---------------- 

14.11.2019 – Пресс – релиз к  проекту решения Темирского районного маслихата «О внесении изменений в решение районного маслихата от 4 января 2018 года № 309 «Об утверждении бюджета Шубаршийского сельского округа на 2019 – 2021 годы» 

В соответствии со  статьями 9 – 1, 109 – 1  Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года,  статьей  6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1. Внести в решение районного маслихата от 4 января 2019 года № 309 «Об утверждении бюджета Шубаршийского сельского округа на 2019 – 2021 годы» (зарегистрировованное в Реестре государственной регистрации нормативных  правовых актов № 3-10-238, опубликованное 22 января 2019 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики  Казахстан  в  электронном виде) следующие изменения:

1)доходы-83 435 тысяч тенге;

поступления трансфертов-73 415 тысяч тенге;

2)расходы-87 351,2 тысяч тенге;

в пункте 5:

во втором абзаце:

цифры  «12 056» заменить цифрами «8 114»;

в третьем абзаце:

цифры  «1 305» заменить цифрами «1 168»;

в пункте 6:

во втором абзаце:

цифры «33 341» заменить цифрами  «32 765».

Проект решения «О внесении изменений в решение районного маслихата от 4 января 2019 года № 309 «Об утверждении бюджета Шубаршийского сельского округа на 2019 – 2021 годы» размещен на сайте

temirmaslihat.kz 14 ноября 2019 года, на портале открытых нормативных правовых актов e-gov 14 ноября 2019 года.           

               Темирский районный отдела экономики  и  финансов                            

решение рус каз

приложение рус каз