12.12.2019  «2020 – 2022 жылдарға арналған Саркөл ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа – релизі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы  Бюджет кодексінің 9-1 бабына және Қазақстан Республикасының

2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес:

1. 2020 – 2022 жылдарға арналған Саркөл ауылдық округ бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 – қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

1) кірістер 200 045 мың теңге;

салықтық түсімдері 12 610 мың теңге;

салықтық емес түсімдері 410 мың теңге;

трансферттер түсімдері 187 025 мың теңге;

2) шығындар 200 045 мың теңге;

3) таза бюджеттік кредит беру 0 теңге;

бюджеттік кредиттер 0 теңге;

бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;

4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо 0 теңге;

5) бюджет тапшылығы 0 теңге;

6) бюджет тапшылығын қаржыландыру 0 теңге.

2020 – 2022 жылдарға арналған Саркөл ауылдық округ бюджетін бекіту туралы шешімнің жобасы temirmaslihat.kz  сайтында 2019 жылғы 11 желтоқсанда, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің интернет – порталында 11 желтоқсанда 2019 жылы орналастырылды.    

Темір аудандық экономика және қаржы бөлімі

-----------

12.12.2019 – Пресс – релиз к  проекту решения Темирского районного маслихата «Об утверждении бюджета Саркульского сельского округа на 2020-2022 годы»

В соответствии со статьей  9-1, Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»

1. Утвердить бюджет Саркульского сельского округа на 2020 – 2022 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

1) доходы 200 045 тысяч тенге:

налоговые поступления 12 610 тысяч тенге;

неналоговые поступления 410 тысяч тенге;

поступления трансфертов 187 025 тысяч тенге;

2) расходы 200 045 тысяч тенге;

3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге;

бюджетные кредиты 0 тенге;

погашение бюджетных кредитов 0 тенге;

4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;

5) дефицит бюджета 0 тенге;

6) финансирование дефицита бюджета 0 тенге.

Проект решения Об утверждении бюджета Саркульского сельского округа на 2020 – 2022 годы размещен на сайте temirmaslihat.kz  12 декабря 2019 года, на портале открытых нормативных правовых актов e-gov 12 декабря 2019 года.                                   

 Темирский районный отдел экономики и финансов

решение рус каз

приложение рус каз