11.12.2019  «2020 – 2022 жылдарға арналған Тасқопа ауылдық округі бюджетін бекіту туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа – релизі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет Кодексінің 9 бабының 2 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес:

1. 2020 – 2022 жылдарға арналған  Тасқопа ауылдық округ бюджеті   тиісінше 1, 2 және 3 – қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

1) кірістер – 27 491 мың теңге:

салықтық түсімдер – 1143 мың теңге;

салықтық емес түсімдер – 410 мың теңге;

трансферттер түсімдері – 25 938  мың теңге;

2) шығындар –  27 491 мың теңге;

3) таза бюджеттік кредит беру – 0 мың теңге:

бюджеттік кредиттер –  0 теңге;

бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге;

5) бюджет тапшылығы         –  0 мың теңге;

6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 0 мың теңге.

2020 – 2022 жылдарға арналған Тасқопа ауылдық округі бюджетін бекіту туралы шешімнің жобасы temirmaslihat.kz  сайтында 2019 жылғы  11 желтоқсанда, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің интернет-порталында 11 желтоқсанда 2019 жылы орналастырылды.    

Темір аудандық экономика және қаржы бөлімі

 -----------------

11.12.2019 – Пресс – релиз к  проекту решения Темирского районного маслихата «Об утверждении бюджета Таскопинского аульного округа на 2020-2022 годы»

 В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января  2001 года  «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»

1. Утвердить  бюджет Таскопинского аульного округа на 2020 – 2022 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

         1) доходы – 27491 тысяч тенге:

налоговые поступления – 1143 тысяч тенге;

неналоговые поступления – 410 тысяч тенге;

поступления трансфертов – 25 938 тысяч тенге;

         2) затраты – 27 491  тысяч тенге;

         3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:

бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

         4) сальдо по операциям с финансовыми активами –  0 тысяч тенге;

         5) дефицит бюджета – 0 тысяч тенге;

         6) финансирование дефицита бюджета – 0 тысяч тенге.

Проект решения Об утверждении Таскопинского аульного округа бюджета на 2020-2022 годы размещен на сайте temirmaslihat.kz  11 декабря 2019 года, на портале открытых нормативных правовых актов e-gov  11 декабря 2019 года.                                   

Темирский районный отдел экономики и финансов

решение рус каз

приложение рус каз