11.12.2019  «2020 – 2022 жылдарға арналған  Қайыңды ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа – релизі

 

 Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы  Бюджет кодексінің 9–1 бабына және Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес:

 

1. 2020 – 2022 жылдарға арналған Қайыңды ауылдық округ бюджеті   тиісінше 1, 2 және 3–қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

1) кірістер 45 321 мың теңге:

салықтық түсімдер  2 153 мың теңге;

салықтық емес түсімдер 410 мың теңге;

трансферттер түсімдері 42 758  мың теңге;

2) шығындар   45 321 мың теңге;

3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:

бюджеттік кредиттер  0 теңге;

бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;

4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо 0 теңге;

5) бюджет тапшылығы          0 теңге;

6) бюджет тапшылығын қаржыландыру  0 теңге.

         2020 – 2022 жылдарға арналған Қайыңды ауылдық округ бюджетін бекіту туралы шешімнің жобасы temirmaslihat.kz  сайтында 2019 жылғы 11 желтоқсанда, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің интернет-порталында 11 желтоқсанда 2019 жылы орналастырылды.    

 Темір аудандық экономика және қаржы бөлімі

------------------

 11.12.2019 – Пресс – релиз к  проекту решения Темирского районного маслихата «Об утверждении Каидинского сельского округа бюджета на 2020-2022 годы»

 В соответствии со статьей 9-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»

         1. Утвердить  бюджет Каиндинского сельского округа на 2020 – 2022 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

         1) доходы  45 321 тысяч тенге:

налоговые поступления  2 153 тысяч тенге;

неналоговые поступления  410 тысяч тенге;

поступления трансфертов  42 758 тысяч тенге;

         2) затраты  45 321  тысяч тенге;

         3) чистое бюджетное кредитование  0 тенге:

бюджетные кредиты 0 тенге;

погашение бюджетных кредитов 0 тенге;

         4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;

         5) дефицит бюджета  0 тенге;

         6) финансирование дефицита бюджета  0 тенге.

Проект решения Об утверждении Каиндинского сельского округа районного бюджета на 2020-2022 годы размещен на сайте temirmaslihat.kz  11 декабря 2019 года, на портале открытых нормативных правовых актов e-gov 11 декабря 2019 года.                                   

Темирский районный отдел экономики и финансов

решение рус каз

приложение рус каз