11.12.2019  –   «2020 – 2022 жылдарға арналған Темір қаласы бюджетін бекіту туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа – релизі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 9-1 бабына және Қазақстан Республикасының 2001 жылдың 23 қаңтарындағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы»  Заңының 6 бабына сәйкес:

1. «2020 – 2022 жылдарға арналған Темір қаласы бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес ,оның ішінде 2020 жылға мына көлемде бекітілсін:

1) кірістер – 90 066 мың теңге:

салықтық түсімдер  – 6 520 мың теңге;

салықтық емес түсімдер  – 660 мың теңге;

трансферттер түсімдері – 82 886  мың теңге;

2) шығындар –  90 066 мың теңге;

3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге:

бюджеттік кредиттер –  0 теңге;

бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге;

5) бюджет тапшылығы         –  0 мың теңге;

6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 0 мың теңге.

         2020 – 2022 жылдарға арналған Темір қаласы бюджетін бекіту туралы шешімнің  жобасы  temirmaslihat.kz  сайтында 2019 жылғы 11 желтоқсанда,      e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің  интернет - порталында 11 желтоқсанда  2019 жылы орналастырылды.    

Темір аудандық экономика және қаржы бөлімі

--------

 11.12.2019 – Пресс – релиз  к  проекту  решения Темирского районного  маслихата   «Об утверждении  бюджета  города  Темира на  2020– 2022 годы»

 В соответствии со статьей 9-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря  2008 года и  статьей  6  Закона Республики  Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

          1. Утвердить бюджет города Темира на 2020–2022 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2020 год в следущих объемах:

         1) доходы – 90 066 тысяч тенге:

налоговые поступления – 6 520 тысяч тенге;

неналоговые поступления – 660 тысяч тенге;

поступления трансфертов – 82 886 тысяч тенге;

         2) затраты – 90 066  тысяч тенге;

         3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:

бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

         4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;

         5) дефицит бюджета – 0 тысяч тенге;

         6) финансирование дефицита бюджета – 0 тысяч тенге.

          Проект  решения  «Об утверждении  бюджета  города Темира  на  2020–2022 годы»  размещен  на  сайте  temirmaslihat.kz  11 декабря  2019 года,  на  портале открытых  нормативных правовых   актов  e-gov 11 декабря  2019 года.                                  

     Темирский районный отдел экономики и финансов

решение рус каз

приложение рус каз