11.12.2019  – 2020 – 2022 жылдарға арналған Шұбарқұдық ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа  релизі

 

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы     Бюджет кодексінің  9 – 1, 109-1 баптарына ,   Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және  өзін – өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес: 

  1. 2020-2022 жылдарға арналған Темір аудандық бюджеті 1,2 және 3 қосымшаларға сәйкес,оның ішінде 2020 жылға мына көлемде бекітілсін:
  2. 2020-2022 жылдарға арналған Шұбарқұдық ауылдық округ бюджеті

тиісінше бюджеті 1,2 және 3 қосымшаларға сәйкес,оның ішінде 2020 жылға мына көлемдерде бекітілсін:

1)    кірістер- 405 914 мың теңге;

 салықтық түсімдері – 107 880 мың теңге;

 салықтық емес түсімдері-8 400 мың теңге;

      трансферттер түсімдері-344 061 мың теңге;

2)    шығындар- 405 914 мың теңге;

3)    таза бюджеттік кредит беру – 0 теңге;

бюджеттік кредиттер – 0 теңге;

бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;

4)    қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 теңге;

5)    бюджет тапшылығы – 0 теңге;

6)    бюджет тапшылығын қаржыландыру – 0 теңге;

     2020 – 2022 жылдарға арналған Шұбарқұдық ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешімінің жобасы temirmaslihat.kz сайтында 2019 жылғы 11 желтоқсанда, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің интернет-порталында 11 желтоқсан 2019 жылы орналастырылды.    

 Темір аудандық экономика және қаржы бөлімі

-----------

  12.11.2019 – Пресс – релиз к  проекту решения Темирского районного маслихата «Об утверждении бюджета Шубаркудукского сельского округа на 2020 – 2022 годы»

 В соответствии со  статьями 9 – 1, 109 – 1  Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года,  статьей  6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

 

1.Утвердить бюджет Шубаркудукского сельского округа на 2020-2022 годы согласно приложениям 1,2 и 3 соответственно, в том числе на 2020 год следующих обьемах:

          1)доходы- 405 914 тысяч тенге;

          налоговые поступления -53 453 тысяч тенге;

          не налоговые поступления- 8 400 тысяч тенге;

          поступления трансфертов-73 415 тысяч тенге;

         2)расходы-405 914 тысяч тенге;

         3) чистое бюджетные кредитование – 0 тенге;

         бюджетные кредиты- 0 тенге;

         погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

         4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;

         5) дефицит бюджета- 0 тенге;

         6) финансирование дефицита бюджета- 0 тенге;

Проект решения «Об утверждении бюджета Шубаркудукского сельского округа на 2020-2022 годы размещен на сайте temirmaslihat.kz 11 ноября 2019 года, на портале открытых нормативных правовых актов e-gov 14 ноября 2019 года.     

Темирский районный отдела экономики  и  финансов

решение рус каз

приложение рус каз