20.02.2020–  «Аудандық мәслихаттың 2020  жылғы 6 қаңтардағы №431 «2020-2022 жылдарға арналған Қайыңды ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы»Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа –релизі 

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы   Бюджет кодексінің 9-1, 109-1 бабтарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес:

1. Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы №431 «2020 – 2022 жылдарға арналған Қайыңды ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 6743 тіркелген, 2020 жылғы 24 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне, оның ішінде 2020 жылға келесідей өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:  

         1 тармақта:

1)    тармақшада:

кірістер – «45 321» сандары «48 734» сандарымен ауыстырылсын;

трансферттер түсімдері – «42 758» сандары «46 171» сандарымен ауыстырылсын;

         2) тармақшада:

шығындар –  «45 321» сандары «48 734» сандарымен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 6 - 1 тармақтары толықтырылсын:

         «6-1. 2020 жылға арналған Қайыңды ауылдық округі бюджетінде аудандық бюджеттен 3 413 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферт түсімі ескерілсін.

         Ағымдағы нысаналы трансферттің аталған сомасын бөлу Қайыңды ауылдық округ әкімінің шешімі негізінде айқындалады.».

«Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 431 «2020 – 2022 жылдарға арналған Қайыңды ауылдық округі бюджетін бекіту туралы» шешіміне  өзгерістер  мен  толықтыру енгізу туралы» шешімінің жобасы temirmaslihat.kzсайтында 2020жылғы 20ақпанда, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің интернет-порталында 2020 жылы 20ақпанда орналастырылды.

 Қайыңды ауылдық округі әкімінің аппараты

--------------------

20.02.2020–Пресс– релиз к  проекту решенияТемирского районного маслихата «О внесении изменений  и дополнения в решение районного  маслихатаот 6 января 2020 года 431 «Об утверждении бюджета Каиндинского  сельского округа на 2020-2022 годы» 

В соответствии со статьями 9–1, 109­­–1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года,  статьей 6 Закона  Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлениив Республике Казахстан»:

1. Внести в решение районного маслихата от 6 января 2020 года №431 «Об утверждении бюджета Каиндинского сельского округа на 2020 – 2022 годы» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных  правовых актов  № 6743, опубликованное 24 января 2020 года в эталонном  контрольном банке нормативных правовых актов Республики  Казахстан  в  электронном виде), в том числе на 2020 год следующие изменения и дополнение:

в пункте 1:

в подпункте 1):

доходы – цифры «45 321» заменить цифрами «48 734»;

поступления трансфертов – цифры «42 758» заменить цифрами «46 171»;

в  подпункте  2):

затраты – цифры «45 321» заменить  цифрами «48 734»;

дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

«6-1. Учесть в бюджете Каиндинского сельского округа на 2020 год поступление целевого текущего  трансферта  из районного  бюджета в сумме    3 413 тысяч тенге.

Распределение указанной суммы целевого текущего трансферта определяется на основании решения акима Каиндинского сельского округа.».

Проект  решения «О  внесении изменений  и дополнения  в решение  районного маслихатаот 6 января 2020 года № 431  «Об утверждении  бюджета  Каиндинского сельского округа на  2020– 2022 годы»размещенна сайте temirmaslihat.kz20февраля 2020 года,напортале открытых нормативных правовых актовe-gov20февраля2020года. 

Аппарат акима Каиндинского сельского округа

подробнее