19.02.2020–«Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 434 «2020– 2022 жылдарға арналған Темір қаласы бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Теміраудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа –релизі 

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 91,104,1091 баптарына,Қазақстан Республикасының 2001 жылдың 23 қаңтарындағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы»  Заңының 6 бабына сәйкес:

1.Аудандық мәслихаттың  2020 жылғы  6 қаңтардағы № 434  «2020 – 2022 жылдарға арналған Темір қаласы бюджетін бекіту туралы»  (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 6740 тіркелген, 2020 жылғы 24 қаңтарда  Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілердің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесідей  өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

1) кірістер – 95 516 мың теңге:

трансферттер түсімдері– 88 336 мың теңге;

2) шығындар –  95 871,3 мың теңге;

5) бюджет тапшылығы         (профицит)–  -355,3 мың теңге;

6) бюджет тапшылығын қаржыландыру(профицитті пайдалану) – 355,3 мың теңге.

«6-1. 2020 жылға арналған Темір қаласы бюджетінде аудандық бюджеттен  5 450 мың теңге  сомасында ағымдағы  нысаналы трансферт түсімі ескерілсін.».

«Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы   № 434  «2020–2022 жылдарға арналған Темір қаласы бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» шешімінің жобасы temirmaslihat.kzсайтында2020жылғы19ақпанда, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің интернет-порталында 2020 жылғы19ақпанда орналастырылды. 

Темір  қаласы  әкімінің   аппараты

------------------

19.02.2020–Пресс–релиз к  проекту решенияТемирского районного маслихата «О  внесении изменений  и дополнения в решение  районного маслихата от 6 января 2020 года № 434 «Об утверждении бюджета  города  Темира на2020– 2022годы» 

В соответствии со статьей  9–1, 104,109-1 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан  от 4 декабря 2008 года,  статьей  6 ЗаконаРеспублики Казахстан от 23 января 2001 года«Оместном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

         1.Внести в решение районного маслихата  от 6 января  2020 года  № 434 «Об утверждении бюджета  города  Темир на 2020 - 2022 годы» (зарегистрированное в Реестре   государственнойрегистрации  нормативных правовых актов № 6740, опубликованное 24 января 2020 год в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде), в том числе на 2020год следующие изменения и дополнение:

1) доходы – 95516 тысяч тенге:

поступления трансфертов – 88336 тысяч тенге;

         2) затраты – 95 871,3  тысяч тенге;

         5) дефицит (профицит) бюджета – -355,3 тысяч тенге;

         6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 355,3 тысяч тенге.

          «6–1. Учесть  в бюджете города Темира на 2020 год поступление целевого текущего  трансферта  из районного  бюджета в сумме 5 450 тысяч тенге.».

Проект решения Темирского районного маслихата «О внесении изменений и дополненияв решение районного маслихата от 6 января 2020 года № 434 «Об утверждении бюджета города  Темира  на 2020- 2022 годыразмещенна сайте temirmaslihat.kz19февраля 2020года,напортале открытых нормативных правовых актовe-gov19февраля2020года. 

Аппарат  акима   города  Темира

подробнее