19.02.2020 -Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 430 «2020– 2022 жылдарға арналған Кеңқияқ ауылдық округ бюджетін бекіту туралы»Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа – релизі                                                                 

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы   Бюджет  кодексінің  9–1, 104, 109–1 баптарына, Қазақстан   Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік  басқару  және   өзін – өзі басқару  туралы»  Заңының   6   бабына  сәйкес:

1.  Аудандық      мәслихаттың 2020 жылғы 6  қаңтардағы №  430 «2020 – 2022 жылдарға арналған Кеңкияқ ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 6739 тіркелген, 2020 жылғы 24 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде   жарияланған) шешіміне,оның ішінде 2020 жылға келесідей өзгерістер енгізілсін:

1 тармақта:

2) тармақшада:

шығындар –  «227 808» сандары «229 142,5» сандарымен ауыстырылсын;

5) тармақшада:

бюджет тапшылығы (профицит) –  «0» саны «-1 334,5 мың» сандарымен ауыстырылсын;

6) тармақшада:

бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –  «0» саны «1 334,5 мың» сандарымен ауыстырылсын.

«Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 430«2020– 2022 жылдарға арналған Кеңқияқ ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасы temirmaslihat.kz сайтында 2020 жылғы 19ақпанда, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің интернет – порталында 19ақпанда 2020 жылы орналастырылды.    

Кеңқияқ ауылдық округі әкімінің аппараты

-------------------

19.02.2020– Пресс–релиз к  проекту«О внесении изменений в решение районного маслихата от 6 января 2020 года №430 «Об утверждении бюджета Кенкиякского сельского округа  на 2020-2022 годы» 

В соответствии  со статьями9–1, 104, 109–1 Бюджетного кодекса Республики  Казахстан  от 4 декабря  2008 года,  статьей  6 Закона Республики Казахстан от  23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлениив Республике Казахстан»:

1.Внести в решение районного маслихата от 6 января 2020 года № 430 «Об утверждении бюджета Кенкиякского сельского округа на 2020 – 2022 годы» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6745, опубликованное 24 января 2020 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде), в том числе на 2020 год следующие изменения:

в пункте 1:

в подпункте 2):

затраты – цифры «227 808» заменить цифрами «229 142,5»;

в подпункте 5):

дефицит (профицит) бюджета – цифру «0» заменить цифрами     «-1 334,5 тысяч»;

в подпункте 6):

финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – цифру «0» заменить цифрами «1 334,5 тысяч».

Пресс–релиз к  проекту решения«О внесении изменений в решение районного маслихата  от 6 января 2020 года №430«Об утверждениибюджета Кенкиякского сельского округа на 2020 – 2022 годы»размещен на сайте temirmaslihat.kz 19февраля2020 года, напортале открытых нормативных правовых актов e-gov19февраля2020 года. 

Аппарат акима Кенкиякского сельского округа

подробнее