30.04.2020   «Аудандық   мәслихаттың   2020   жылғы   6  қаңтардағы   №  427

«2020-2022 жылдарға арналған Алтықарасу ауылдық округ бюджетін бекіту  туралы» шешіміне өзгерістер енгізу  туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа – релизі  Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет Кодексінің 9 – 1, 109 – 1 баптарына,  Қазақстан  Республикасының  2001 жылғы  23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес:

Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 427 «2020-2022 жылдарға арналған Алтықарасу ауылдық округ  бюджетін бекіту туралы» (норматиқтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 6742 тіркелген, 2020 жылғы 24 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің  электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне, оның ішінде 2020 жылға келесідей өзгерістер енгізілсін:

1) тармақта:

1) тармақшада:

 кірістер 29 516 мың теңге;           

         трансферттер түсімдері 26 353 мың теңге;

2) шығындар 29  516 мың теңге.

           4–1. 2020 жылға арналған Алтықарасу ауылдық округ бюджетінде аудандық бюджеттен 6 000 мың тенге сомасында ағымдағы нысаналы трансферт ескерілісін.                             

           «Аудандық мәслихаттың  2020 жылғы 6 қаңтардағы № 427 «2020 – 2022 жылдарға арналған Алтықарасу ауылдық округ бюджетін бекіту туралы»  шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімінің  жобасы  temirmaslihat.kz  сайтында  2020 жылғы   30 сәуірде, e-gov ашық  нормативтiк  құқықтық   актiлердің  интернет-порталында 2020 жылғы 30 сәуірде орналастырылды.    

 Алтықарасу ауылдық округі әкімінің  аппараты

-----------------

30.04.2020 – Пресс – релиз к  проекту решения «О внесении изменений в решение районного  маслихата от 6 января 2020 года 427 «Об утверждении бюджета Алтыкарасуского сельского округа на 2020-2022 годы» 

В соответствии со статьями  9 – 1, 109 – 1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан  от  4 декабря  2008 года, статьей  6  Закона  Республики  Казахстан  от 23 января  2001 года  «О местном  государственном  управлении  и самоуправлении в Республике Казахстан»:

Внести в решение районного маслихата от 6 января 2020 года № 427 «Об утверждений бюджета   Алтыкарасуского  сельского  округа  на 2020 - 2022 годы»  (зарегистрированное в Реестре государственной регистраций нормативных правовых актов № 6742, опубликованное 24 января 2020 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов республики Казахстан в электронном виде), в том числе на 2020 год следующие изменения:

в пункте 1:

в подпункте 1):

доходы  29 516 тысяч тенге;

поступления трансфертов 26 353 тысяч тенге;

в подпункте 2):

затраты 29 516 тысяч тенге.

4-1. Учесть в бюджете Алтыкарасуского сельского округа на 2020 год поступление целевого текущего трансферта из районного бюджета в сумме 6 000 тысяч тенге.

Проект решения Темирского районного маслихата «О внесений изменений в решение районного маслихата от 6 января 2020 года №427 «Об утверждении бюджета Алтыкарасуского сельского округа  на  2020  - 2022 годы»  размещен на сайте temirmaslihat.kz  30 апреля 2020 года, на  портале  открытых  нормативных  правовых  актов  e-gov 30 апреля  2020 года.                                

 Аппарат акима Алтыкарасуского сельского округа 

приложение рус  каз