02.05.2020  «Аудандық  мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 433 «2020-2022 жылдарға арналған Тасқопа ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа – релизі                                                                          

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет Кодексінің 9 – 1, 109 – 1 баптарына,  Қазақстан  Республикасының  2001 жылғы  23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес:

Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 433 «2020-2022 жылдарға арналған Тасқопа ауылдық округ  бюджетін бекіту туралы» (норматиқтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 6751 тіркелген, 2020 жылғы 27 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің  электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне, оның ішінде 2020 жылға:

1 тармақта:

1) тармақшада:

кірістер –  30 491 мың теңге;                 

трансферттер түсімдері – 28 938 мың теңге;

2) шығындар – 30 491мың теңге;

4 – 1. 2020 жылға арналған Тасқопа ауылдық округ бюджетінде аудандық бюджеттен 3 000 мың тенге сомасында ағымдағы нысаналы трансферт түсімі ескерілісін.

Ағымдағы  нысаналы  трансферттің   сомасын   бөлу  Тасқопа  ауылдық округ

әкімінің шешімі негізінде айқындалады.

«Аудандық мәслихаттың  2020 жылғы 6 қаңтардағы № 433   «2020 – 2022 жылдарға арналған Тасқопа ауылдық округ бюджетін бекіту туралы»  шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» шешімінің  жобасы  temirmaslihat.kz  сайтында  2020 жылғы  2 мамырда, e-gov ашық  нормативтiк  құқықтық   актiлердің  интернет-порталында 2020 жылғы 2  мамырда орналастырылды.     

Тасқопа ауылдық округі әкімінің  аппараты

----------------------- 

02.05.2020 – Пресс – релиз к  проекту решения Темирского районного маслихата «О внесении изменений и дополнения в решение районного  маслихата от 6 января 2020 года 433 «Об утверждении бюджета Таскопинского сельского округа на 2020-2022 годы» 

В соответствии со статьями  9 – 1, 109 – 1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан  от  4 декабря  2008 года, статьей  6  Закона  Республики  Казахстан  от 23 января  2001 года   «О местном  государственном  управлении  и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1. Внести в решение районного маслихата от 6 января 2020 года № 433 «Об утверждений бюджета   Таскопинского  сельского  округа  на 2020 - 2022 годы»  (зарегистрированное в Реестре государственной регистраций нормативных правовых актов № 6751, опубликованное 27 января 2020 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов республики Казахстан в электронном виде)  в том числе на 2020 год:

в пункте 1:

в подпункте 1):

доходы  - 30 491 тысяч тенге;

поступления трансфертов – 28 938 тысяч тенге;

2) затраты 30 491 тысяч тенге;

4 – 1. Учесть в  бюджете  Таскопинского сельского округа на 2020 год поступление  целевого  текущего   трансферта из районного бюджета  в    сумме 3 000 тысяч тенге.

Распределение указанной суммы целевого текущего трансферта определяется на оснований решения акима  Таскопинского  сельского округа.

Проект решения Темирского районного маслихата «О внесении изменений и дополнения в решение районного  маслихата от 6 января 2020 года № 433 «Об утверждении бюджета Таскопинского сельского округа на 2020-2022 годы» размещен на сайте temirmaslihat.kz  2 мая 2020 года, на  портале  открытых  нормативных  правовых  актов  e-gov  2 мая  2020 года.                               

 Аппарат акима  Таскопинского сельского округа

решение  рус  каз

приложение рус  каз