23.02.2021  –  «Аудандық мәслихаттың 2020  жылғы 30 желтоқсандағы  № 566 «2021-2023 жылдарға арналған Қайыңды ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Темір  аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа – релизі 

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің  9-1, 104, 109-1 баптарына,   Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес:

1. Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 566 «2021-2023 жылдарға арналған Қайыңды ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 7946 тіркелген, 2021 жылғы  12 қаңтарда  Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілердің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін, оның ішінде 2021 жылға:

1 тармақта:

          1) кірістер   35 338 мың теңге;

           трансферттер түсімдері    33 369 мың теңге;

           2) шығындар  35 925,5 мың теңге;

          5) бюджет тапшылығы (профициті   - 587,5 мың теңге;

          6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)                587,5  мың теңге.       

5. 2021 жылға арналған Қайыңды ауылдық округ бюджетіне аудандық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттердің түсімдері 8 000 мың теңге көзделгені ескерілсін.

      Ағымдағы нысаналы трансферттердің аталған сомаларын бөлу Қайыңды ауылдық округі әкімінің шешімі негізінде айқындалады.

         «Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 566 «2021 – 2023 жылдарға арналған Қайыңды ауылдық округі бюджетін бекіту туралы» шешіміне  өзгерістер енгізу туралы» шешімінің жобасы temirmaslihat.kz  сайтында 2021  жылғы 23 ақпанда,   e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің  интернет - порталында 2021 жылы 23 ақпанда  орналастырылды. 

Қайыңды ауылдық округ әкімі аппараты

---------- 

23.02.2021 – Пресс – релиз  к  проекту  решения Темирского районного  маслихата  «О внесении изменений в решение районного  маслихата от 30 декабря 2020 года 566 «Об утверждении бюджета Каиндинского 

сельского округа на 2021-2023 годы»

 

В соответствии со статьями 9-1, 104,109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января  2001 года  «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

                               1. Внести в решение районного маслихата от 30 декабря 2020 года             № 566 «Об утверждении бюджета Каиндинского сельского округа на 2021– 2023 годы» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7946, опубликованное 12 января 2021 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения, в том чиле на 2021 год:

         в пункте 1:

        1) доходы   35 338 тысяч  тенге:

        поступления  трансфертов  33 369 тысяч тенге;

        2) затраты    35 925,5  тысяч тенге;

        5) дефицит бюджета (профицит)   -587,5 тысяч тенге;

        6)  финансирование  дефицита бюджета  (использование  профицита) 587,5 тысяч тенге.

            5. Учесть в бюджете Каиндинского сельского округа  на 2021 год поступление целевых текущих трансферта из районного бюджета в сумме                  8 000 тысяч  тенге.

                 Распределение указанных сумм целевых текущих трансфертов    

        определяется на основании решения акима Каиндинского сельского округа.

        Проект  решения «О  внесении изменений  в решение   районного  маслихата  от 30 декабря 2020 года  № 566  «Об утверждении  бюджета  Каиндинского сельского округа на  2021 – 2023 годы»  размещен  на  сайте  temirmaslihat.kz  23 февраля  2021 года,  на  портале открытых  нормативных  правовых    актов  e-gov 23 февраля  2021 года.                               

      Аппарат  акима   Каиндинского сельского округа 

решение рус каз

приложение рус каз