2019

Пресс-релиз 18.02.2019

18.02.2019  –  Аудандық мәслихаттың 2018 жылғы 24 желтоқсандағы  № 303 «2019 – 2021 жылдарға арналған Темір аудандық бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа – релизі          

 Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы  «Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» Кодексінің 9 бабының  2 тармағына, 104 бабының 5 тармағына және 106 бабының 4 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы» Заңының 6 бабының 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес: 

1.Темір аудандық мәслихатының 2018 жылғы 24 желтоқсандағы № 303 «2019 – 2021 жылдарға арналған Темір аудандық бюджетін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3-10-233 тіркелген, 2019 жылғы 09 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілердің эталондық бақылау банкінде электрондық түрде жарияланған) шешіміне, оның ішінде 2019 жылға мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп:

1) кірістер – 5 653 964 мың теңге;

салықтық түсімдер – 2 533 953 мың теңге;

негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 28 100 мың теңге;

трансферттер түсімдері – 2 218 808 мың теңге;

2) шығындар – 5 675 295  мың теңге;

5) бюджет тапшылығы – - 88 703 мың теңге;

6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 88 703 мың теңге;

9 тармақ мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылып:

жалпы білім беретін мектептердің бастапқы әскери дайындық кабинеттерін жарақтандыруға –  4 500 мың теңге;

өмірлік қиын жағдай туындаған кезде әлеуметтік көмек көрсетуге –  4 200 мың теңге;

білім орталығын құруға – 3 000 мың теңге бекітуге ұсынылады.

«Аудандық мәслихаттың 2018 жылғы 24 желтоқсандағы № 303  «2019 – 2021 жылдарға арналған Темір аудандық бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» шешімнің жобасы temirmaslihat.kz сайтында 2019 жылғы 18 ақпанда, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің интернет-порталында 18 ақпан 2019 жылы орналастырылды.    

Темір аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі 

---

18.02.2019 – Пресс – релиз к  проекту решения Темирского районного маслихата «О внесении изменений и дополнений  в решение районного маслихата от 24 декабря 2018 года № 303 «Об утверждении Темирского районного бюджета на 2019 – 2021 годы» 

В соответствии с пунктом 2 статьи 9, пунктом 5 статьи 104 и пунктом       4 статьи 106 Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

         1. Представить на утверждение следующие изменения и дополнения

в решение Темирского районного маслихата от 24 декабря 2018 года № 303 «Об утверждении Темирского районного бюджета на 2019 – 2021 годы» (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3-10-233, опубликованное 9 января  2019 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде), в том числе на 2019 год:

1) доходы – 5 653 964 тысяч  тенге;

налоговые поступления – 2 533 953 тысяч тенге;

поступления от продажи основного капитала – 28 100 тысяч тенге;

поступления трансфертов – 2 218 808 тысяч тенге;

2) затраты – 5 675 295 тысяч тенге;

5) дефицит бюджета – - 88 703 тысяч тенге;

6) финансирование дефицита бюджета – 88 703 тысяч тенге;

пункт 9 дополнить абзацами следующего содержания:

на оснащение кабинетов начальной военной подготовки  общеобразовательных школ – 4 050 тысяч тенге;

на оказание социальной помощи при наступлении трудной жизненной ситуации – 4 200 тысяч тенге;

на создание центра знаний – 3 000 тысяч тенге.

          Проект решения «О внесении изменений и дополнений  в решение районного маслихата от 24 декабря 2018 года № 303 «Об утверждении Темирского районного бюджета на 2019 – 2021 годы» размещен на сайте temirmaslihat.kz 18 февраля 2019 года, на портале открытых нормативных правовых актов e-gov 18 февраля 2019 года.                                 

Темирский районный отдел экономики и бюджетного планирования

 


Қазақстан Республикасының
мемлекеттік рәміздері

gerb_kz