ХАБАРЛАНДЫРУЛАР

Пресс-релиз 06.04.2020

06.04.2020  –  Темір аудандық мәслихатының «Аудандық мәслихаттың 2016 жылғы 11 сәуірдегі № 15 «Темір ауданында әлеуметтік көмек көрсету, мөлшерлерін белгілеу және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау қағидаларын бекіту туралы» шешіміне толықтыру енгізу туралы» шешімінің жобасына  баспасөз – релизі 

Подробнее...

 

Пресс-релиз №76


13.03.2020 – «Жеке тұрғын үй қорындағы және жалға берілетін үйлердегі тұрғынжайды пайдаланғаны үшін төлемақыны төлеу жөніндегі шығыстар     үшін     жергілікті     бюджетке    жүктелген     азаматтардың санатын айқындау туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына баспа - релизі

Подробнее...

 

Пресс-релиз Шұбарқұдық

20.02.2020  –  Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 435  «2020 – 2022 жылдарға арналған Шұбарқұдық ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа – релизі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 9-1, 104, 109-1 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес: 

      Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы №435 «2020-2022 жылдарға арналған Шұбарқұдық округ бюджетін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №6740 тіркелген, 2020 жылы 24 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілердің эталондық бақылау банкінде электрондық түрде жарияланған),оның ішінде 2020 жылға:

    1) кірістер - 415 914мың теңге;

         трансферттер түсімдері - 354 061мың теңге;

         2)шығындар - 419 768,9мың теңге;

5) бюджет тапшылығы (профицит)-3 854,9 мың теңге;

6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)-3 854,9 мың теңге;

7. 2020 жылға арналған Шұбарқұдық ауылдық округі бюджетте аудандық бюджеттен 57 446 мың теңге ағымдағы нысаналы тарнсферттер түсімі ескерілсін.

«Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 435  «2020 – 2022 жылдарға арналған Шұбарқұдық ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы»шешімінің жобасы temirmaslihat.kz сайтында2020жылғы 20 ақпанда, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің  интернет - порталында 20 ақпанда  2020 жылы орналастырылды. 

Шұбарқұдық ауылдық округ әкімінің аппараты

-----------------------

20.02.2020–Пресс – релиз  к  проекту  решения Темирского районного  маслихата  «О  внесении изменений  в решение  районного маслихата от 6 января 2020 года № 435  «Об утверждении  бюджета  Шубаркудыкского сельского округа на  2020– 2022 годы» 

В соответствии со статьи 9–1, 104, 109­­–1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлениив Республике Казахстан» Темирский районный маслихат  РЕШИЛ:

         1. Внести в решение  Темирского районного  маслихата  от 6 января 2020 года  № 435 «Об утверждении  бюджета Шубаркудыкского сельского на 2020 – 2022 годы» (зарегистрированное  в Реестре государственной  регистрации нормативных правовых актов № 6746, опубликованное    24 января 2020 года в эталонном  контрольном банке нормативных правовых актов Республики  Казахстан  в  электронном виде), в том числе на 2020 год:

         1) доходы – 415 914 тысяч тенге;

поступления трансфертов – 354 061 тысяч тенге;

         2) затраты – 419 768,9 тысяч тенге;

5) дефицит (профицит) бюджета – -3 854,9 тысяч тенге;

6) финансирование дефицита (использованиен профицита) бюджета – 3 854,9 тысяч тенге

          в пункте 7:

Учесть в бюджете Шубаркудыкского сельского округа на 2020 год поступление целевого текущего трансферта из районного бюджета - 57 446 тысяч тенге.

          Проект решения «О внесении изменений в решение районного маслихата от 6 января 2020 года №435 «Об утверждении бюджета Шубаркудыкского сельского округа на 2020-2022 годы» размещен на сайте temirmaslihat.kz 20 февраля  2020 года,  на  портале открытых  нормативных правовых   актовe-gov 20 февраля  2020 года. 

Аппарат акима Шубаркудыкского сельского округа

подробнее 

 

Пресс-релиз Саркөл

25.02.2020  – «Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы   № 432  «2020 – 2022 жылдарға арналған Саркөл ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы»Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа – релизі 

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы   Бюджет кодексінің 9–1, 104, 109-1 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес:

Темір аудандық мәслихатының 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 432   «2020–2022 жылдарға арналған Саркөл ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде          № 6738 тіркелген, 2020 жылғы 24 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

1 тармақта:

2) тармақшада:

шығындар – «200 045»сандары «204 326,8»сандарымен ауыстырылсын;

5) тармақшада:

бюджет тапшылығы (профицит) – «0» саны «-4 281,8 мың» сандарымен ауыстырылсын;

6) тармақшада:

бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –            «0» саны «4 281,8 мың» сандарымен ауыстырылсын.

Көрсетілген шешімдегі 1-қосымша осы шешімдегі қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

 «Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы  № 432 «2020 – 2022 жылдарға арналған Саркөл ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне  өзгерістер енгізу туралы»   шешімінің жобасы temirmaslihat.kz  сайтында 2020  жылғы 25 ақпанда,   e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің  интернет - порталында 25 ақпанда 2020 жылы орналастырылды.

Саркөл ауылдық округ әкімінің аппараты

---------------

25.02.2020–Пресс – релиз  к  проекту  решения Темирского районного  маслихата  «О  внесении изменений  в решение  районного маслихата от 6 января 2020 года № 432 «Об утверждении  бюджета  Саркулського сельского округа на  2020– 2022 годы» 

В соответствии со статьями  9–1, 104, 109­­­–1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлениив Республике Казахста:

         Внести в решение  Темирского районного  маслихата  от 6 января 2020 года  № 432 «Об утверждении  бюджета Саркульского сельского на 2020 – 2022 годы» (зарегистрировованное в Рестре государственной  регистрации нормативных правовых актов № 6738, опубликованное 24 января 2020 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики  Казахстан  в  электронном виде) следующие изменения:

          в пункте 1:

         в подпункте 2):

затраты – цифры «200 045»  заменить цифрами «204 326,8»;

в подпункте 5):

дефицит (профицит) бюджета – цифру «0» заменить  цифрами                        

«-4 281,8 тысяч»;

в подпункте 6):

финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – цифру «0» заменить  цифрами   «4 281,8 тысяч».

Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

        Проект  решения Темирского районного  маслихата  «О  внесении изменений  в решение   районного  маслихата  от 6 января 2020 года  № 432  «Об утверждении  бюджета  Саркульского сельского округа на  2020– 2022 годы»  размещен  на  сайте  temirmaslihat.kz 25 февраля  2020 года,  на портале открытых  нормативных правовых   актовe-gov 25 февраля  2020года. 

Аппарат акима Саркульского сельского округа

подробнее  

 

Пресс-релиз Кеңқияқ

19.02.2020 -Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 430 «2020– 2022 жылдарға арналған Кеңқияқ ауылдық округ бюджетін бекіту туралы»Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа – релизі                                                                 

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы   Бюджет  кодексінің  9–1, 104, 109–1 баптарына, Қазақстан   Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік  басқару  және   өзін – өзі басқару  туралы»  Заңының   6   бабына  сәйкес:

1.  Аудандық      мәслихаттың 2020 жылғы 6  қаңтардағы №  430 «2020 – 2022 жылдарға арналған Кеңкияқ ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 6739 тіркелген, 2020 жылғы 24 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде   жарияланған) шешіміне,оның ішінде 2020 жылға келесідей өзгерістер енгізілсін:

1 тармақта:

2) тармақшада:

шығындар –  «227 808» сандары «229 142,5» сандарымен ауыстырылсын;

5) тармақшада:

бюджет тапшылығы (профицит) –  «0» саны «-1 334,5 мың» сандарымен ауыстырылсын;

6) тармақшада:

бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –  «0» саны «1 334,5 мың» сандарымен ауыстырылсын.

«Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 430«2020– 2022 жылдарға арналған Кеңқияқ ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасы temirmaslihat.kz сайтында 2020 жылғы 19ақпанда, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің интернет – порталында 19ақпанда 2020 жылы орналастырылды.    

Кеңқияқ ауылдық округі әкімінің аппараты

-------------------

19.02.2020– Пресс–релиз к  проекту«О внесении изменений в решение районного маслихата от 6 января 2020 года №430 «Об утверждении бюджета Кенкиякского сельского округа  на 2020-2022 годы» 

В соответствии  со статьями9–1, 104, 109–1 Бюджетного кодекса Республики  Казахстан  от 4 декабря  2008 года,  статьей  6 Закона Республики Казахстан от  23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлениив Республике Казахстан»:

1.Внести в решение районного маслихата от 6 января 2020 года № 430 «Об утверждении бюджета Кенкиякского сельского округа на 2020 – 2022 годы» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6745, опубликованное 24 января 2020 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде), в том числе на 2020 год следующие изменения:

в пункте 1:

в подпункте 2):

затраты – цифры «227 808» заменить цифрами «229 142,5»;

в подпункте 5):

дефицит (профицит) бюджета – цифру «0» заменить цифрами     «-1 334,5 тысяч»;

в подпункте 6):

финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – цифру «0» заменить цифрами «1 334,5 тысяч».

Пресс–релиз к  проекту решения«О внесении изменений в решение районного маслихата  от 6 января 2020 года №430«Об утверждениибюджета Кенкиякского сельского округа на 2020 – 2022 годы»размещен на сайте temirmaslihat.kz 19февраля2020 года, напортале открытых нормативных правовых актов e-gov19февраля2020 года. 

Аппарат акима Кенкиякского сельского округа

подробнее 

 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Страница 3 из 16

Қазақстан Республикасының
мемлекеттік рәміздері

gerb_kz