01.03.2019  –  Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 4 қаңтардағы             № 311 «2019 – 2021 жылдарға арналған Темір қаласы бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспасөз  релизі

 Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы   «Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» Кодексінің 9–1 бабының   2 тармағына, 109–1 бабының  4 тармағына,  Қазақстан    Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы» Заңының 6 бабының

2–7 тармағына сәйкес: 

1. Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы  4 қаңтардағы № 311 «2019 – 2021 жылдарға арналған Темір қаласы бюджетін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3-10-240 тіркелген, 2019 жылғы 21 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілердің эталондық бақылау банкінде электронды жарияланған) шешіміне, оның ішінде 2019 жылға мынадай өзгерістер енгізіліп:

1) кірістер – 69 934 мың теңге;

трансферттер түсімдері – 60 013 мың теңге;

2) шығындар – 70 760,4  мың теңге;

4) бюджет тапшылығы – - 826,4мың теңге;

5) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 826,4 мың теңге;

          «Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 4 қаңтардағы № 311                  «2019 – 2021 жылдарға арналған Темір қаласы бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімнің жобасы temirmaslihat.kz  сайтында 2019 жылғы 1 наурыз, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің  интернет - порталында 1 наурыз 2019 жылы орналастырылды.      

Темір аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі 

 ---------

 01.03.2019 – Пресс – релиз  к  проекту  решения  районного  маслихата    «О внесении изменений в  решение  районного маслихата  от 4 января   2019 года  № 311  «Об утверждении  бюджета  города  Темира на   2019 – 2021 годы» 

В соответствии с пунктом 2 статьи 9–1, пунктом 4 статьи 109–1 и пунктом  Кодекса  Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», пункта 2–7 статьи 6 Закона Республики  Казахстан от 23 января  2001 года  «О местном государственном  управлении  и самоуправлении  в  Республике   Казахстан»:

        1. Представить на утверждение следующие изменения в решение  районного маслихата от 4 января 2019 года № 311 «Об утверждении  бюджета  города  Темира  на 2019–2021 годы» (зарегистрированное в реестре   государственной  регистрации  нормативных    правовых   актов  №  3-10-240, опубликованное  21 января  2019 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде), в том числе на 2019 год:

1) доходы – 69 934 тысяч  тенге;

поступления трансфертов – 60 013 тысяч тенге;

2) затраты – 70 760,4 тысяч тенге;

4) дефицит бюджета – - 826,4 тысяч тенге;

5) финансирование дефицита бюджета цифры – 826,4 тысяч тенге;

         Проект решения «О внесении изменений в решение районного маслихата  от  4 января   2019 года  № 311 «Об утверждении  бюджета  города Темира  на  2019–2021 годы»  размещен  на  сайте           temirmaslihat.kz  1  марта  2019 года,  на  портале открытых  нормативных правовых   актов  e-gov 1 марта  2019 года.   

Темирский районный отдел экономики и бюджетного планирования

Решение 2019-2021 г рус

Решение 2019-2021 г каз

Прилож на 2019-2021 г русс

прилож на 2019-2021 каз