01.03.2019  –  Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 4 қаңтардағы             № 309 «2019 – 2021 жылдарға арналған Шұбарши ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспасөз релизі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы                        «Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» Кодексінің 9–1 бабының                2 тармағына, 109–1 бабының  4 тармағына,  Қазақстан    Республикасының

2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы» Заңының 6 бабының

2–7 тармағына сәйкес: 

1. Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы  4 қаңтардағы № 309                  «2019 – 2021 жылдарға арналған Шұбарши ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде

№ 3-10-238 тіркелген, 2019 жылғы 22 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілердің эталондық бақылау банкінде электронды түрде жарияланған) шешіміне, оның ішінде 2019 жылға мынадай өзгерістер енгізіліп:

1) кірістер – 79 026 мың теңге;

трансферттер түсімдері – 69 006 мың теңге;

2) шығындар – 82942,2  мың теңге;

4) бюджет тапшылығы – - 3916,2 мың теңге;

5) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 3916,2 мың теңге;

          «Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 4 қаңтардағы № 309                  «2019 – 2021 жылдарға арналған Шұбарши ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімнің жобасы temirmaslihat.kz сайтында 2019 жылдың 1 наурызында, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің  интернет - порталында 2019 жылдың                  1 наурызында орналастырылды.     

Темір аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

 ---------------

 01.03.2019 – Пресс – релиз  к  проекту  решения  районного  маслихата    «О внесении изменений в  решение  районного маслихата  от 4 января   2019 года  № 309  «Об утверждении  бюджета  Шубаршийского сельского округа  на 2019 – 2021 годы» 

В соответствии с пунктом 2 статьи 9–1, пунктом 4 статьи 109–1 Кодекса  Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», пункта 2–7 статьи 6 Закона Республики  Казахстан от 23 января  2001 года  «О местном государственном  управлении  и самоуправлении  в  Республике   Казахстан»:

         1. Представить на утверждение следующие изменения в решение  районного маслихата от 4 января 2019 года № 309 «Об утверждении  бюджета Шубаршийского сельского округа на 2019–2021 годы» (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных    правовых актов № 3-10-238, опубликованное 21 января 2019 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде), в том числе на 2019 год:

1) доходы – 79 026 тысяч  тенге;

поступления трансфертов – 69 006 тысяч тенге;

2) затраты – 82942,2 тысяч тенге;

4) дефицит бюджета – - 3916,2 тысяч тенге;

5) финансирование дефицита бюджета цифры – 3916,2 тысяч тенге;

         Проект решения «О внесении изменений в решение районного маслихата  от  4 января 2019 года  № 309 «Об утверждении  бюджета Шубаршийского сельского округа на  2019–2021 годы»  размещен  на  сайте temirmaslihat.kz 1 марта  2019 года,  на  портале открытых  нормативных правовых  актов e-gov 1 марта  2019 года.     

Темирский районный отдел экономики и бюджетного планирования

Решение 2019-2021 г рус

Решение 2019-2021 г каз

Прилож на 2019-2021 г русс

прилож на 2019-2021 каз