02.05.2019 – Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 4 қаңтардағы № 308 «2019 – 2021 жылдарға арналған Кеңестуы ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» аудандық мәслихатының шешімінің жобасына баспасөз релиз

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексі 9-1 бабының 2 тармағына, 109-1 бабының 4 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы» Заңының 6 бабының 2-7 тармағына сәйкес Темір аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 4 қаңтардағы № 308 «2019–2021 жылдарға арналған Кеңестуы ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде

№ 3-10-237 тіркелген, 2019 жылғы 22 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілердің эталондық бақылау банкінде электрондық түрде жарияланған) шешіміне мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

1 тармақта:

1) тармақшада:

кірістер – «63 991» сандары «68 532» сандарымен ауыстырылсын;

трансферттер түсімдері –«60 691» сандары «65 232» сандарымен ауыстырылсын;

2) тармақшада:

шығындар – «64 204,1» сандары «68 745,1» сандарымен ауыстырылсын;

5 тармақта:

екінші абзацта:

«2 188» сандары «4 874» сандарымен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:

үшінші абзацта;

мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге – 1 855 мың теңге.

«Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 4 қаңтардағы № 310 «2019 – 2021 жылдарға арналған Шұбарқұдық ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» шешімнің жобасы temirmaslihat.kz сайтында 2019 жылғы 2 мамырда, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің интернет-порталында 2 мамыр 2019 жылы орналастырылды.

 

Темір аудандық экономика және қаржы бөлімі

--------------  

02.05.2019 – Пресс – релиз к проекту решения районного маслихата «О внесении изменений и дополнения в решение районного маслихата от 4 января 2019 года № 312 «Об утверждении бюджета Кенестуского сельского округа на 2019 – 2021 годы»

В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 4 статьи 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Темирский районный маслихат РЕШИЛ:

1.Внести в решение районного маслихата от 4 января 2019 года № 308

«Об утверждении бюджета Кенестуского сельского округа на 2019-2021 годы» (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3-10-237, опубликованное 22 января 2019 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения и дополнение:

в пункте 1:

в подпункте 1):

доходы цифры «63 991» заменить цифрами «68 532»;

поступления трансфертов цифры «60 691» заменить цифрами «65 232»;

в подпункте 2):

расходы цифры «64 204,1» заменить цифрами «68 745,1»;

в пункте 5:

во втором абзаце:

цифры «2 188» заменить цифрами «4 874»;

дополнить абзацем следующего содержания:

в третьем абзаце:

повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих – 1 855 тысяч тенге.

Проект решения «О внесении изменений и дополнения в решение районного маслихата от 4 января 2019 года № 310 «Об утверждении бюджета Шубаркудыкского сельского округа на 2019 – 2021 годы» размещен на сайте

temirmaslihat.kz 2 мая 2019 года, на портале открытых нормативных правовых актов e-gov 2 мая 2019 года. 

Темирский районный отдела экономики и финансов

Решение 2019-2021 г рус

Решение 2019-2021 г каз

Прилож на 2019-2021 г русс

прилож на 2019-2021 каз