28.06.2019 – Аудандық мәслихаттың 2018 жылғы 24 желтоқсандағы № 303 «2019 – 2021 жылдарға арналған Темір аудандық бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына баспасөз – релизі 

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы4 желтоқсандағы «Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» Кодексінің 9 бабының 2 тармағына, 106 бабының 4 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін–өзі басқару туралы» Заңының 6 бабының 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес:

1. Темір аудандық мәслихатының 2018 жылғы 24 желтоқсандағы № 303 «2019–2021 жылдарға арналған Темір аудандық бюджетін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3-10-233 тіркелген, 2019 жылғы 9 қаңтардаҚазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілердің эталондық бақылау банкінде электрондық түрде жарияланған) шешіміне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1) кірістер – 6 520 074 мың теңге;

салықтық емес түсімдер – 358 103 мың теңге;

трансферттер түсімдері – 3 599 918 мың теңге;

2) шығындар – 6 538 544,7 мың теңге;

3) таза бюджеттік кредиттеу – 67 386 мың теңге;

бюджеттік кредиттер –90 914 мың теңге;

6 тармақта:

9 тармақта:

мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:

мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге –30 000 мың теңге;

мәдениет ұйымдарының күрделі шығыстарына – 350 мың теңге;

10 тармақта:

мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамытуға – 25 000 мың теңге;

спорт объектілерін дамытуға – 6 370 мың теңге бекітуге ұсынылады.

«Аудандық мәслихаттың 2018 жылғы 24 желтоқсандағы № 303 «2019 – 2021 жылдарға арналған Темір аудандық бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» шешімнің жобасы

temirmaslihat.kz сайтында 2019 жылғы 28 маусымда, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің интернет-порталында 28 маусым 2019 жылы орналастырылды.

------------- 

28.06.2019 – Пресс – релиз к проекту решения Темирского районного маслихата «О внесении изменений и дополнений в решение районного маслихата от 24 декабря 2018 года № 303 «Об утверждении Темирского районного бюджета на 2019 – 2021 годы» 

В соответствии с пунктом 2 статьи 9, пунктом 4 статьи 106 Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1. Внести в решение Темирского районного маслихата от 24 декабря 2018 года № 303 «Об утверждении Темирского районного бюджета на2019 – 2021 годы» (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов №3-10-233, опубликованное 9 января 2019 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде), в том числе на 2019 год:

1) доходы – 6 520 074 тысяч тенге;

неналоговые поступление – 358 103 мың теңге;

поступления трансфертов 3 599 918 тысяч тенге;

2) затраты – 6 538 544,7 тысяч тенге;

3) чистое бюджетное кредитование – 67 386 тысяч тенге;

бюджетные кредиты – 90 914 тысяч тенге;

в пункте 9:

дополнить абзацем следующего содержания:

на выплату государственной адресной социальной помощи – 30 000 тысяч тенге;

на капитальные расходы организаций культуры – 350 тысяч тенге;

в пункте 10:

дополнить абзацем следующего содержания:

на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" – 25 000 тысяч тенге;

на развитие объектов спорта – 6 370 тысяч тенге.

Проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение районного маслихата от 24 декабря 2018 года № 303 «Об утверждении Темирского районного бюджета на 2019 – 2021 годы» размещен на сайте

temirmaslihat.kz 28 июня 2019 года, на портале открытых нормативных правовых актов e-gov 28 июня 2019 года.

Решение  рус

Решение каз

Прилож  русс

прилож  каз