09.07.2019  –  Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 4 қаңтардағы             № 312 «2019 – 2021 жылдарға арналған Кеңқияқ ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы»  аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспасөз релизі           

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы    Бюджет кодексінің 9–1  бабының  2 тармағына, 109 – 1 бабының    4 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы» Заңының 6 бабының 2 – 7 тармағына сәйкес :

1. Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 4 қаңтардығы №312     «2019 – 2021 жылдарға арналған Кеңқияқ ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде       № 3-10-241 тіркелген, 2019 жылғы 21 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілердің эталондық бақылау банкінде электрондық түрде жарияланған) шешіміне, оның ішінде 2019 жылға мынадай өзгерістер ұсынылсын:

1) кірістер – 173 115 мың теңге;

трансферттер түсімдері – 135 708 мың теңге;

2) шығындар – 174 746,2  мың теңге;

«Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 4 қаңтардағы № 312        «2019 – 2021 жылдарға арналған Кеңқияқ ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімнің жобасы temirmaslihat.kz сайтында 2019 жылдың 9 шілдесінде, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің интернет – порталында  2019 жылдың      9 шілдесінде орналастырылды.    

 Темір аудандық экономика және қаржы бөлімі                  

---------------------

09.07.2019 – Пресс – релиз к  проекту решения районного маслихата      «О внесении изменений в решение районного маслихата от 4 января  2019 года №  312 «Об утверждении бюджета Кенкиякского сельского округа на 2019 – 2021 годы» 

В соответствии с пунктом 2 статьи 9–1, пунктом 4 статьи 109 – 1 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, пунктом       2–7 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» :

1. Представить на утверждение следующие изменения в решение районного маслихата от 4 января 2019 года № 312 «Об утверждении бюджета Кенкиякского сельского округа на 2019 – 2021 годы» (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3-10-241, опубликованное 21 января  2019 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде), в том числе на 2019 год:

1) доходы – 173 615 тысяч  тенге;

поступления трансфертов – 135 708 тысяч тенге;

2) расходы – 174 746,2 тысяч тенге;

Проект решения «О внесении изменений в решение районного маслихата от 4 января 2019 года № 312 «Об утверждении бюджета Кенкиякского сельского округа на 2019 – 2021 годы» размещен на сайте temirmaslihat.kz 9 июля 2019 года, на портале открытых нормативных правовых актов e-gov 9 июля 2019 года.                         

Темирский районный отдел экономики и финансов

решение русс

решение каз

приложение каз

приложение русс