09.07.2019  –  Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 4 қаңтардағы             № 309 «2019 – 2021 жылдарға арналған Шұбарши ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспасөз релизі   

        Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы       Бюджет кодексі Кодексінің 9–1 бабының 2 тармағына, 109–1 бабының  4 тармағына,  Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы» Заңының 6 бабының 2–7 тармағына сәйкес: 

1. Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы  4 қаңтардағы № 309     «2019 – 2021 жылдарға арналған Шұбарши ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде

№ 3-10-238 тіркелген, 2019 жылғы 22 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілердің эталондық бақылау банкінде электронды түрде жарияланған) шешіміне, оның ішінде 2019 жылға мынадай өзгерістер енгізілуге ұсынылсын:

1) кірістер – 88 090 мың теңге;

трансферттер түсімдері – 78 070 мың теңге;

2) шығындар – 92 006,2  мың теңге.

        «Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 4 қаңтардағы № 309 «2019 – 2021 жылдарға арналған Шұбарши ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімнің жобасы temirmaslihat.kz сайтында 2019 жылдың  09 шілдеде, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің  интернет - порталында 2019 жылдың  09 шілде орналастырылды.    

  Темір аудандық экономика және қаржы бөлімі

                                  ----------------------

 09.07.2019 – Пресс – релиз  к  проекту  решения  районного  маслихата    «О внесении изменений в  решение  районного маслихата  от 4 января   2019 года  № 309  «Об утверждении  бюджета  Шубаршийского сельского округа  на 2019 – 2021 годы»

 В соответствии с пунктом 2 статьи 9–1, пунктом 4 статьи 109–1 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, пунктом 2–7 статьи 6 Закона Республики  Казахстан от 23 января  2001 года  «О местном государственном  управлении  и самоуправлении  в  Республике   Казахстан»:

         1. Представить на утверждение следующие изменения в решение  районного маслихата от 4 января 2019 года № 309 «Об утверждении  бюджета Шубаршийского сельского округа на 2019–2021 годы» (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных    правовых актов № 3-10-238, опубликованное 21 января 2019 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде), в том числе на 2019 год:

1) доходы – 88 090 тысяч  тенге;

поступления трансфертов – 78 070 тысяч тенге;

2) расходы – 92 006,2 тысяч тенге.

         Проект решения «О внесении изменений в решение районного маслихата  от  4 января 2019 года  № 309 «Об утверждении  бюджета Шубаршийского сельского округа на  2019–2021 годы»  размещен  на  сайте temirmaslihat.kz 09 июля  2019 года,  на  портале открытых  нормативных правовых  актов e-gov 09 июля  2019 года.                              

 Темирский районный отдел экономики  и  финансов


решение каз

решение русс

приложение каз

приложение русс