23.09.2019  –  Аудандық мәслихаттың 2018 жылғы 24 желтоқсандағы  № 303 «2019 – 2021 жылдарға арналған Темір аудандық бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа – релизі 

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы    «Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» Кодексінің 9 бабына, 106 бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін–өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес:

1. Темір аудандық мәслихатының 2018 жылғы 24 желтоқсандағы № 303 «2019–2021 жылдарға арналған Темір аудандық бюджетін бекіту туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3-10-233 тіркелген, 2019 жылғы 9 қаңтардаҚазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілердің эталондық бақылау банкінде электрондық түрде жарияланған), оның ішінде 2019 жылға:

1) кірістер – 7 128 407 мың теңге;

трансферттер түсімдері – 4 208 251 мың теңге;

2) шығындар – 7 146 877,7 мың теңге;

7 тармақта:

мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамытуға – 250 000 мың теңге;

9 тармақта:

мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:

жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін гранттар беруге – 3 758 мың теңге;

мынадай мазмұндағы 10-1 тармақпен толықтырылсын:

2019 жылға арналған аудандық бюджетте Ұлттық қордан ағымдағы нысаналы трансферттер түсімі ескерілсін:

мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:

мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге – 280 000 мың теңге;

еңбек нарығын дамытуға – 15 150 мың теңге;

нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытуға – 49 900 мың теңге.

 «Аудандық мәслихаттың 2018 жылғы 24 желтоқсандағы № 303                  «2019 – 2021 жылдарға арналған Темір аудандық бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» шешімнің жобасы

temir.aktobe.gov.kz/ru сайтында 2019 жылғы 23 қыркүйек, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің интернет-порталында 23 қыркүйек 2019 жылы орналастырылды.    

Темір аудандық экономика және қаржы бөлімі

 ------------------

23.09.2019 – Пресс – релиз к  проекту решения Темирского районного маслихата «О внесении изменений и дополнений  в решение районного маслихата от 24 декабря 2018 года № 303 «Об утверждении Темирского районного бюджета на 2019 – 2021 годы» 

В соответствии с пунктом 2 статьи 9 и статьей 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»

         1.Внести в решение Темирского районного маслихата от 24 декабря 2018 года № 303 «Об утверждении Темирского районного бюджета на2019 – 2021 годы» (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов №3-10-233, опубликованное 9 января 2019 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде), в том числе на 2019 год:

1) доходы – 7 128 407 тысяч тенге;

поступления трансфертов 4 208 251 тысяч тенге;

2) затраты – 7 146 877,7 тысяч тенге;

в пункте 7:

дополнить абзацам следующего содержания:

на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских

населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" – 250 000 тысяч тенге;

в пункте 9:

дополнить абзацам следующего содержания:

на присуждение грантов за высокие показатели работы – 3 758 тысяч тенге;

дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:

 учесть в районном бюджете на 2019 год поступление целевых текущих

трансфертов из Национального фонда:

дополнить абзацами следующего содержания:

на выплату государственной адресной социальной помощи – 280 000 тысяч тенге;

на развитие рынка труда – 15 150 тысяч тенге;

на развитие продуктивной занятости и  массового предпринимательства –49 900 тысяч тенге.

Проект решения «О внесении изменений и дополнений  в решение районного маслихата от 24 декабря 2018 года № 303 «Об утверждении Темирского районного бюджета на 2019 – 2021 годы» размещен на сайте

temir.aktobe.gov.kz/ru 23 сентября 2019 года, на портале открытых нормативных правовых актов e-gov 23 сентября 2019 года.                                 

Темирский районный отдел экономики и финансов 

решение каз

решение русс 

приложение каз

приложение русс