21.08.2019 - «Аудандық мәслихаттың 2018 жылғы 15 наурыздағы № 202 «Темір ауданында пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге жер салығының базалық мөлшерлемелерін және бірыңғай жер салығының мөлшерлемелерін арттыру туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына баспасөз – релизі

 

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін–өзі басқару туралы» Заңының 6 бабының 1 тармағының 15) тармақшасына, Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі «Құқықтық актілер туралы» Заңының 50 бабынының 2 тармағына сәйкес, Темір аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Темір аудандық мәслихатының 2018 жылғы 15 наурыздағы № 202 «Темір ауданында пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге жер салығының базалық мөлшерлемелерін және бірыңғай жер салығының мөлшерлемелерін арттыру туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3-10-182 тіркелген, 2018 жылғы   16 сәуірде «Темір» газетінде жарияланған) шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
          жоғарыда көрсетілген шешімнің  тақырыбы мынадай жаңа редакцияда жазылсын:

«Темір ауданында пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге жер салығының базалық мөлшерлемелерін арттыру туралы»;

            кіріспеде «, 704 бабының 3 тармағына» деген сөздер алып тасталсын;

1 тармақ мынадай жаңа редакцияда жазылсын:

       «1. Темір ауданында Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге жер салығының базалық мөлшерлемелері он есеге арттырылсын.».
            «Аудандық мәслихаттың 2018 жылғы 15 наурыздағы № 202 «Темір ауданында пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге жер салығының базалық мөлшерлемелерін және бірыңғай жер салығының мөлшерлемелерін арттыру туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімнің жобасы temirmaslihat.kz сайтында 2019 жылғы 21 тамызда, e-gov ашық нормативтік құқықтық  актілердің интернет-порталында 2019 жылғы 21 тамызда орналастырылды.  

Темір аудандық жер қатынастыры бөлімі 

------------------- 

 21.08.2019 - Пресс-релиз к проекту решения Темирского районного маслихата «О внесении изменений  в решение районного маслихата   от 15 марта 2018 года № 202 «О повышении базовых ставок земельного налога и ставок единого земельного налога на неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения в Темирском районе»

В соответствии с подпунктом 15) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», пунктом 2 статьи 50 Закона Республики Казахстан  от 6 апреля 2016 года «О правовых актах» Темирский районный маслихат РЕШИЛ:

1. Внести в решение Темирского районного маслихата от 15 марта 2018 года № 202 «О повышении базовых ставок земельного налога и ставок единого земельного налога на неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения в Темирском районе» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3-10-182, опубликованное 16 апреля 2018 года в газете «Темір») следующие изменения:  

заголовок вышеуказанного решения изложить в следующей новой редакции:

«О повышении базовых ставок земельного налога на не используемые земли сельскохозяйственного назначения в Темирском районе»;

в преамбуле слова «, пунктом 3 статьи 704» исключить; 

пункт 1 изложить в следующей новой редакции:
       «1. Повысить в Темирском районе базовые ставки земельного налога на земли сельскохозяйственного назначения, не используемые в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан, в десять раз.».

       Проект решения «О внесении изменений  в решение районного маслихата от 15 марта 2018 года № 202 «О повышении базовых ставок земельного налога и ставок единого земельного налога на неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения в Темирском районе» размещен  на  сайте  temirmaslihat.kz  21 августа 2019 года,  на  интернет-портале  открытых нормативных правовых актов e-gov 21 августа 2019 года.   

                   Темирский районный отдел земельных отношений

Решение рус

Решение каз