10.10.2019. Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 4 қаңтардағы № 308 «2019-2021 жылдарға арналған Кеңестуы ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» аудандық мәслихатының шешімінің жобасына баспасөз релизі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы    Бюджет кодексінің 9–1, 109–1 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес :

1. Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 4 қаңтардығы № 308
«2019 – 2021 жылдарға арналған Кеңестуы ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 3-10-237 тіркелген, 2019 жылғы 22 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне, оның ішінде 2019 жылға мынадай өзгерістер енгізілді:

1 тармақта:

1) кірістер – 71397 мың теңге;

трансферттер түсімдері – 68097 мың теңге;

2) шығындар – 71610,1 мың теңге;

6 тармақта  – 7687 мың теңге.

«Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 4 қаңтардағы № 308
«2019-2021 жылдарға арналған Кеңестуы ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімнің жобасы temirmaslihat.kz сайтында 2019 жылдың 10 қазанда, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің интернет-порталында 2019 жылдың 10 қазанда орналастырылды. 

Темір аудандық экономика және қаржы бөлімі   

                                       ----------------                                

10.10.2019 Пресс-релиз к проекту решения районного маслихата «О внесении изменений в решение районного маслихата от 4 января 2019 года №308 «Об утверждении бюджета Кенестуского сельского округа на 2019-2021 годы» 

В соответствии со статьями 9-1, 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1. Представить на утверждение следующие изменения в решение районного маслихата от 4 января 2019 года №308 «Об утверждении бюджета Кенестуского сельского округа на 2019-2021 годы» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов             № 3-10-237, опубликованное 22 января 2019 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде), в том числе на 2019 год:

в пункте 1:

1) доходы – 71397 тысяч тенге;

поступления трансфертов – 68097 тысяч тенге;

2) затраты – 71610,1 тысяч тенге;

в  пункте 6  –  7687 тысяч тенге.

Проект решения «О внесении изменений в решение районного маслихата от 4 января 2019 года № 308 «Об утверждении бюджета Кенестуского сельского округа на 2019 – 2021 годы» размещен на сайте temirmaslihat.kz 10 октября  2019 года, на портале открытых нормативных правовых актов e-gov 10 октября 2019 года. 

Темирский районный отдел экономики и финансов 

Решение рус каз

Приложение рус каз