10.10.2019  –  Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 4 қаңтардағы  № 311 «2019 – 2021 жылдарға арналған Темір қаласы бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер  енгізу туралы» аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспасөз– релизі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің  9–1, 109–1 баптарына,  Қазақстан    Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына  сәйкес: 

1. Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы  4 қаңтардағы № 311 «2019 – 2021 жылдарға арналған Темір қаласы бюджетін бекіту туралы» (Нормативтік құқықтық актілерінің  мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3-10-240 тіркелген, 2019 жылғы 21 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілердің электрондық  түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне, оның ішінде 2019 жылға мынадай өзгерістер  енгізіліп:

1) кірістер – 76 607 мың теңге;

2) шығындар – 77 433,4  мың теңге.

          «Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 4 қаңтардағы № 311  «2019 – 2021 жылдарға арналған Темір қаласы бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімнің жобасы temirmaslihat.kz  сайтында 2019 жылғы 10 қазан, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің  интернет - порталында 10 қазан 2019 жылы орналастырылды.     

------------

 Темір аудандық экономика және қаржы бөлімі 

10.10.2019– Пресс – релиз  к  проекту  решения  районного  маслихата    «О внесении изменений  в  решение  районного маслихата  от 4 января   2019 года  № 311  «Об утверждении бюджета  города  Темира на  2019 – 2021 годы» 

В соответствии со статьями  9–1, 109–1 Бюджетного кодекса  Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года 6 Закона Республики  Казахстан от 23 января  2001 года  «О местном государственном  управлении  и самоуправлении  в  Республике   Казахстан»:

         1. Представить на утверждение следующие изменения в решение районного маслихата от 4 января 2019 года № 311 «Об утверждении  бюджета  города  Темира  на 2019–2021 годы» (зарегистрированное в Реестре   государственной  регистрации  нормативных    правовых   актов  №  3-10-240, опубликованное  21 января  2019 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде), в том числе на 2019 год:

1) доходы – 76 607 тысяч  тенге;

2) затраты – 77 433,4 тысяч тенге.

         Проект решения «О внесении изменений в решение районного маслихата  от  4 января   2019 года  № 311 «Об утверждении  бюджета  города Темира  на  2019–2021 годы»  размещен  на  сайте    temirmaslihat.kz  10 октября  2019 года,  на  портале открытых  нормативных правовых   актов  e-gov 10 октября  2019 года.                                

Темирский районный отдел экономики и финансов

Решение рус каз

Приложение рус каз