04.11.2019  –  Аудандық мәслихаттың 2018 жылғы 24 желтоқсандағы № 303 «2019 – 2021 жылдарға арналған Темір аудандық бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа – релизі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы  «Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» Кодексінің 9, 106 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін–өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес:

1. Темір аудандық мәслихатының 2018 жылғы 24 желтоқсандағы № 303 «2019–2021 жылдарға арналған Темір аудандық бюджетін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3-10-233 тіркелген, 2019 жылғы 9 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілердің эталондық бақылау банкінде электрондық түрде жарияланған), оның ішінде 2019 жылға мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

1) кірістер – 7 040 259 мың теңге;

салықтық түсімдер – 2 808 263 мың теңге;

салықтық емес түсімдер – 93 244 мың теңге;

негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 18 649 мың теңге;

трансферттер түсімдері – 4 120 103 мың теңге;

2) шығындар – 7 058 731,7 мың теңге;

3) таза бюджеттік кредиттеу – 67 384 мың теңге;

бюджеттік кредиттер – 90 912 мың теңге;

9 тармақ:

мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:

ауданның коммуналдық меншігіндегі газ жүйелерін қолдануды ұйымдастыруға – 4000 мың теңге;

«Аудандық мәслихаттың 2018 жылғы 24 желтоқсандағы № 303    «2019 – 2021 жылдарға арналған Темір аудандық бюджетін бекіту туралы» шешіміне  өзгерістер   мен  толықтыру   енгізу   туралы»   шешімнің   жобасы

temirmaslihat.kz  сайтында 4 қарашада 2019 жылы, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің интернет-порталында 4 қарашада 2019 жылы орналастырылды.    

 

 Темір аудандық экономика және қаржы бөлімі

  ------------------- 

04.11.2019 – Пресс – релиз к  проекту решения Темирского районного маслихата «О внесении изменений и дополнения  в решение районного маслихата от 24 декабря 2018 года № 303 «Об утверждении Темирского районного бюджета на 2019 – 2021 годы» 

В соответствии со статьями 9, 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»

         1.Внести в решение Темирского районного маслихата от 24 декабря 2018 года № 303 «Об утверждении Темирского районного бюджета на2019 – 2021 годы» (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов №3-10-233, опубликованное 9 января 2019 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде), в том числе на 2019 год следующие изменения и дополнение:

1) доходы – 7 040 259 тысяч тенге;

налоговые поступление – 2 808 263 тысяч тенге;

неналоговые поступление – 93 244 тысяч тенге;

поступление от продажи основного капитала – 18 649 тысяч тенге;

поступления трансфертов – 4 120 103 тысяч тенге;

2) затраты – 7 058 731,7 тысяч тенге;

3) чистое бюджетное кредитование – 67 384 тысяч тенге;

бюджетные кредиты – 90 912 тысяч тенге;

в пункте 9:

дополнить абзацем следующего содержания:

на организацию эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов – 4000 тысяч тенге;

Проект решения «О внесении изменений и дополнения  в решение районного маслихата от 24 декабря 2018 года № 303 «Об утверждении Темирского районного бюджета на 2019 – 2021 годы» размещен на сайте temirmaslihat.kz  4 ноября 2019 года, на портале открытых нормативных правовых актов e-gov 4 ноября 2019 года.                               

 Темирский районный отдел экономики и финансов

 решение рус каз

приложение рус каз