13.11.2019  –  Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 4 қаңтардағыы   № 308 «2019 – 2021 жылдарға арналған Кеңестуы ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы»  Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа-релизі           

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы  Бюджет кодексінің 9–1, 109 – 1 бабтарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес :

1. Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 4 қаңтардығы №308   «2019 – 2021 жылдарға арналған Кеңестуы  ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде       № 3-10-237 тіркелген, 2019 жылғы 22 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілердің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне, оның ішінде 2019 жылға  мынадай өзгерістер енгізілсін:

1) кірістер –  70659  мың теңге;

трансферттер түсімдері –  67359  мың теңге;

2) шығындар –  70872,1   мың теңге;

5 тармақта:

екінші  абзацта:

«6 874» сандары «6 766» сандарымен ауыстырылсын;

үшінші абзацта:

«1 855»  сандары  «1 568» сандарымен ауыстырылсын;

5-1 тармақта:

«441» сандары  «98»  сандарымен ауыстырылсын.

«Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 4 қаңтардағы № 308   «2019 – 2021 жылдарға арналған Кеңестуы ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімнің жобасы temirmaslihat.kz сайтында 13 қараша 2019 жылы, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің интернет – порталында  13  қараша 2019 жылы     орналастырылды.    

 Темір аудандық экономика және қаржы бөлімі 

--------------------------------

13.11.2019 – Пресс – релиз к  проекту решения Темирского районного маслихата    «О внесении изменений в решение районного маслихата от 4 января  2019 года №  308 «Об утверждении бюджета Кенестуского сельского округа на 2019 – 2021 годы» 

В соответствии со  статьями  9–1, 109 – 1 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей  6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» :

1.Внести в решение районного  маслихата от 4 января 2019 года № 308 «Об утверждении бюджета Кенестуского  сельского округа на 2019 – 2021 годы» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3-10-237, опубликованное 22 января  2019 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения, в том числе на 2019 год :

1) доходы –  70659  тысяч  тенге;

поступления трансфертов –  67359  тысяч тенге;

2) затраты –  70872,1  тысяч тенге;

         в пункте 5:

         во втором абзаце:

         цифры «6 874»  заменить цифрами «6 766»;

         в третьем  абзаце:

         цифры «1 855»  заменить цифрами «1 568»;

         в  пункте  5-1

         цифры «441» заменить  цифрами  «98».

         Проект решения «О внесении изменений в решение районного маслихата от 4 января 2019 года № 308 «Об утверждении бюджета Кенестуского  сельского округа на 2019 – 2021 годы» размещен на сайте temirmaslihat.kz 13 ноября  2019 года, на портале открытых нормативных правовых актов e-gov 13  ноября  2019 года.                              

Темирский районный отдел экономики и финансов

решение рус каз

приложение рус каз