05.12.2019  «2020 – 2022 жылдарға арналған Темір аудандық бюджетін бекіту туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа – релизі     

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет Кодексінің 9 бабының 2 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес:

1. 2020-2022 жылдарға арналған Темір аудандық бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мына көлемде бекітілсін:

1) кірістер – 9 303 607 мың теңге;

         оның ішінде:                         

салықтық түсімдер – 2 841 977 мың теңге;

         салықтық емес түсімдер – 104 576 мың теңге;

         негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 25 000 мың теңге;

         трансферттер түсімдері – 6 332 054 мың теңге;

2) шығындар – 9 303 607 мың теңге;

3) таза бюджеттік кредит беру – 61 750 мың теңге;

оның ішінде:

бюджеттік кредиттер – 91 460 мың теңге;

бюджеттік кредиттерді өтеу – 29 710 мың теңге;

4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 теңге;

оның ішінде:

5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 61 750 мың теңге;

6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 61750 мың теңге.

2020 – 2022 жылдарға арналған Темір аудандық бюджетін бекіту туралы шешімнің жобасы temirmaslihat.kz  сайтында 2019 жылғы 05 желтоқсанда, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің интернет-порталында 05 желтоқсанда 2019 жылы орналастырылды.    

 Темір аудандық экономика және қаржы бөлімі

 ----------------------------------

5.12.2019 – Пресс – релиз к  проекту решения Темирского районного маслихата «Об утверждении Темирского районного бюджета на 2020-2022 годы»

В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января  2001 года  «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»

1. Утвердить Темирский районный бюджет на 2020-2022 годы согласно приложениям 1,2 и 3, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

1) доходы – 9 303 607 тысяч тенге;

в том числе:

налоговые поступления – 2 841 977 тысяч тенге;

неналоговые поступления – 104 576 тысяч тенге;

поступления от продажи основного капитала – 25 000 тысяч тенге;

поступления трансфертов – 6 332 054 тысяч тенге;

2) затраты – 9 303 607 тысяч тенге;

3) чистое бюджетное кредитование – 61 750 тысяч тенге;

в том числе:

бюджетные кредиты –  91 460 тысяч тенге;

погашение бюджетных кредитов – 29 710 тысяч тенге;

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;

5) дефицит бюджета (профицит) – - 61 750 тысяч тенге;

6) финансирование дефицита бюджета (использование профицита) – 61 750 тысяч тенге.

Проект решения Об утверждении Темирского районного бюджета на 2020-2022 годы размещен на сайте temirmaslihat.kz  05 декабря 2019 года, на портале открытых нормативных правовых актов e-gov 05 декабря 2019 года.                               

Темирский районный отдел экономики и финансов

решение рус каз

приложение рус каз