11.12.2019  – «2020 – 2022 жылдарға арналған Ақсай ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа – релизі 

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет Кодексінің 9-1 бабына және Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес.

1. 2020 – 2022 жылдарға арналған Ақсай ауылдық округ бюджеті   тиісінше 1, 2 және 3 – қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

1) кірістер – 34 813 мың теңге:

салықтық түсімдер – 4 319 мың теңге;

салықтық емес түсімдер – 410 мың теңге;

трансферттер түсімдері – 30 084  мың теңге;

2) шығындар –  34 813 мың теңге;

3) таза бюджеттік кредит беру – 0 теңге:

бюджеттік кредиттер –  0 теңге;

бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;

4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 теңге;

5) бюджет тапшылығы (профициті)–  0 теңге;

6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профициті пайдалану) – 0 теңге.

2020 – 2022 жылдарға арналған Ақсай ауылдық округі бюджетін бекіту туралы шешімнің жобасы temirmaslihat.kz  сайтында 2019 жылғы 11 желтоқсанда, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің интернет-порталында 11 желтоқсанда 2019 жылы орналастырылды. 

 Темір аудандық экономика және қаржы бөлімі

--------------------------- 

11.12.2019 – Пресс – релиз к  проекту решения Темирского районного маслихата «Об утверждении бюджета Аксайского сельского округа на 2020-2022 годы»

 

В соответствии со статьей 9-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января  2001 года  «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан».

1. Утвердить  бюджет Аксайского сельского округа на 2020 – 2022 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

         1) доходы – 34 813 тысяч тенге:

налоговые поступления – 4 319 тысяч тенге;

неналоговые поступления – 410 тысяч тенге;

поступления трансфертов – 30 084 тысяч тенге;

         2) затраты – 34 813  тысяч тенге;

         3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге:

бюджетные кредиты – 0 тенге;

погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

         4) сальдо по операциям с финансовыми активами –  0 т тенге;

         5) дефицит бюджета (профицит) – 0 тенге;

         6) финансирование дефицита бюджета (использование профицита) – 0 тенге.

Проект решения Об утверждении Аксайского сельского округа бюджета на 2020-2022 годы размещен на сайте temirmaslihat.kz  11 декабря 2019 года, на портале открытых нормативных правовых актов e-gov 11 декабря 2019 года.                               

 Темирский районный отдел экономики и финансов

решение рус каз

приложение рус каз