11.12.2019  «2020 – 2022 жылдарға арналған Жақсымай ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа – релизі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы  «Қазақстан Республикасының  Бюджет кодексі» Кодексінің 9–1 бабына 2 тармағына және Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес:

1. 2020 – 2022 жылдарға арналған Жақсымай ауылдық округ бюджеті   тиісінше 1, 2 және 3–қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

1) кірістер – 62 137 мың теңге:

салықтық түсімдер бойынша – 3933 мың теңге;

салықтық емес түсімдер бойынша – 510 мың теңге;

трансферттер түсімдері – 57 694 мың теңге;

2) шығындар –  62 137 мың теңге;

3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге:

бюджеттік кредиттер –  0 теңге;

бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге;

5) бюджет тапшылығы         – 0 мың теңге;

6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 0 мың теңге.

2020 – 2022 жылдарға арналған Жақсымай ауылдық округ   бюджетін бекіту туралы шешімнің жобасы temirmaslihat.kz  сайтында 2019 жылғы 11 желтоқсанда, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің интернет-порталында 11 желтоқсанда 2019 жылы орналастырылды.    

 Темір аудандық экономика және қаржы бөлімі

 --------------------

 11.12.2019 – Пресс – релиз к  проекту решения Темирского районного маслихата  «Об утверждении бюджета  Жаксымайского сельского округа на 2020-2022 годы»

В соответствии со статьей 9-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»

         1. Утвердить  бюджет Жаксымайского сельского округа на 2020 – 2022 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

         1) доходы – 62 137 тысяч тенге, в том числе:

налоговым поступлениям – 3933 тысяч тенге;

неналоговым поступлениям – 510 тысяч тенге;

поступлениям трансфертов – 57 694 тысяч тенге;

         2) затраты – 62 137  тысяч тенге;

         3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:

бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

         4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;

         5) дефицит бюджета – 0 тысяч тенге;

         6) финансирование дефицита бюджета – 0 тысяч тенге.

Проект решения Об утверждении Жаксымайского сельского округа  бюджета на 2020-2022 годы размещен на сайте temirmaslihat.kz  11 декабря 2019 года, на портале открытых нормативных правовых актов e-gov 11 декабря 2019 года.                                   

 Темирский районный отдел экономики и финансов 

решение рус каз

приложение рус каз