11.12.2019  «2020 – 2022 жылдарға арналған Алтықарасу ауылдық округі бюджетін бекіту туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа – релизі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет Кодексінің 9 бабының 1 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес:

1. 2020-2022 жылдарға арналған Алтықарасу ауылдық округі  бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мына көлемде бекітілсін:

1) кірістер – 23 516 мың теңге;

         оның ішінде:                         

салықтық түсімдер – 2 753  мың теңге;

         салықтық емес түсімдер – 410 мың теңге;

         трансферттер түсімдері  - 20 353 мың теңге;

2) шығындар – 23 516 мың теңге;

3) таза бюджеттік кредит беру – 0 теңге;

оның ішінде:

бюджеттік кредиттер – 0 теңге;

бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;

4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 теңге;

оның ішінде:

5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 теңге;

6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 теңге.

2020 – 2022 жылдарға  арналған  Алтықарасу ауылдық округі бюджетін бекіту туралы  шешімнің  жобасы  temirmaslihat.kz  сайтында  2019 жылғы    11 желтоқсанда, e-gov ашық  нормативтiк  құқықтық   актiлердің  интернет-порталында 2019 жылғы 11  желтоқсанда орналастырылды.    

Темір аудандық экономика және қаржы бөлімі

------------------

 11.12.2019 – Пресс – релиз к  проекту решения Темирского районного маслихата «Об утверждении бюджета Алтыкарасуского сельского округа на 2020-2022 годы»

 В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Бюджетного кодекса Республики Казахстан  от  4 декабря  2008 года, статьей  6  Закона  Республики  Казахстан  от 23 января  2001 года   «О местном  государственном  управлении  и самоуправлении в Республике Казахстан».

1. Утвердить  бюджет  Алтыкарасуского  сельского  округа  на 2020 - 2022 годы  согласно  приложениям  1, 2 и 3  соответственно,  в том  числе  на  2020  год  в следующих объемах:

1) доходы – 23 516 тысяч тенге;

в том числе:

налоговые поступления – 2 753 тысяч тенге;

неналоговые поступления – 410 тысяч тенге;

поступления трансфертов – 20 353 тысяч тенге;

2) затраты – 23 516 тысяч тенге;

3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;

в том числе:

бюджетные кредиты –  0 тенге;

погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;

5) дефицит бюджета (профицит) – 0 тенге;

6) финансирование дефицита бюджета (использование профицита) – 0 тенге.

Проект решения Об утверждении бюджета Алтыкарасуского сельского округа  на  2020  - 2022 годы  размещен на сайте temirmaslihat.kz  11  декабря 2019 года, на  портале  открытых  нормативных  правовых  актов  e-gov 11  декабря 2019 года.                                  

Темирский районный отдел экономики и финансов

решение рус каз

приложение рус каз