11.12.2019  «2020 – 2022 жылдарға арналған Кеңестуы ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа – релизі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет Кодексінің 9-1 бабының 2 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес:

1. 2020-2022 жылдарға арналған Кеңестуы ауылдық округ  бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мына көлемде бекітілсін:

1) кірістер – 75 113 мың теңге;

         оның ішінде:                         

салықтық түсімдер – 2 942 мың теңге;

         салықтық емес түсімдер – 310 мың теңге;

         трансферттер түсімдері – 71 861 мың теңге;

2) шығындар – 75 113 мың теңге;

3) таза бюджеттік кредит беру – 0 мың теңге;

оның ішінде:

бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 теңге;

оның ішінде:

5) бюджет тапшылығы  – 0 мың теңге;

6) бюджет тапшылығын қаржыландыру  – 0 мың теңге.

2020 – 2022 жылдарға арналған Кеңестуы ауылдық округ бюджетін бекіту туралы шешімнің жобасы temirmaslihat.kz  сайтында 2019 жылғы 11 желтоқсанда, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің интернет-порталында 11 желтоқсанда 2019 жылы орналастырылды.    

Темір аудандық экономика және қаржы бөлімі

11.12.2019 – Пресс – релиз к  проекту решения Темирского районного маслихата «Об утверждении  бюджета  Кенестуского сельского округа на 2020-2022 годы»

В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января  2001 года  «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»

1. Утвердить бюджет Кенестуского сельского округа на 2020-2022 годы согласно приложениям 1,2 и 3, соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

1) доходы – 75 113 тысяч тенге;

в том числе:

налоговые поступления – 2 942 тысяч тенге;

неналоговые поступления – 310 тысяч тенге

поступления трансфертов – 71 861 тысяч тенге;

2) расходы – 75 113 тысяч тенге;

3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;

в том числе:

бюджетные кредиты –  0 тысяч тенге;

погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;

5) дефицит бюджета  –  0 тысяч тенге;

6) финансирование дефицита бюджета  – 0 тысяч тенге.

Проект решения Об утверждении бюджета Кенестуского сельского округа на 2020-2022 годы размещен на сайте temirmaslihat.kz  11 декабря 2019 года, на портале открытых нормативных правовых актов e-gov 11 декабря 2019 года.                                   

Темирский районный отдел экономики и финансов

решение рус каз

приложение рус каз