04.05.2020 – «Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 426  «2020 – 2022 жылдарға арналған Ақсай ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа–релизі 

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы   Бюджет  кодексінің   9–1, 109-1 баптарына,  Қазақстан   Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік  басқару  және   өзін – өзі басқару  туралы»  Заңының   6   бабына   сәйкес:

1 тармақта:

1)  тармақшада:

кірістер 37  413 мың теңге;

трансферттер түсімдері 32 684 мың теңге;

2)  тармақшада:

шығындар 37 413 мың теңге;

5. 2020 жылға арналған Ақсай ауылдық округ бюджетте, аудандық бюджеттен 4 100 мың теңге сомасында нысаналы дамытуға трансферт түсімі ескерілсін.

«Аудандық  мәслихаттың   2020   жылғы  6 қаңтардағы   № 426  «2020 – 2022  жылдарға   арналған  Ақсай ауылдық округ бюджетін бекіту туралы  шешіміне өзгерістер енгізу туралы»  шешімнің  жобасы  temirmaslihat.kz  сайтында 2020  жылғы  4 мамырда,  e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің  интернет - порталында  2020 жылғы 4 мамырда  орналастырылды.    

 Ақсай ауылдық округ әкімінің аппараты

-----------------

 04.05.2020 – Пресс–релиз  к  проекту  решения Темирского районного  маслихата  «О  внесении изменений в решение  районного маслихата от 6 января 2020 года № 426  «Об утверждении  бюджета  Аксайского сельского округа на  2020– 2022 годы» 

В соответствии со статьями 9-1, 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан  от 4 декабря  2008 года, статьей  6  Закона Республики  Казахстан  от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

Внести в решение районного маслихата от 6 января 2020 года № 426 «Об утверждении бюджета  Аксайского  сельского округа на 2020-2022 годы» (зарегистрированное в Реестре государственной  регистрации нормативных  правовых актов  №  6744, опубликованное 24 января 2020 года в эталонном  контрольном банке нормативных правовых актов Республики  Казахстан  в  электронном виде) следующие изменения:

в пункте 1:

в подпункте  1):

доходы 37  413 тысяч тенге;

поступления трансфертов 32 684 тысяч тенге;

в подпункте  2):

затраты 37  413 тысяч тенге;

5. Учесть в бюджете Аксайского сельского округа на 2020 год поступление целевого трансферта на развитие из районного бюджета в сумме 4 100 тысяч тенге.

        Проект  решения  «О  внесении изменений  в решение  районного маслихата от 6 января 2020 года № 426  «Об утверждении  бюджета  Аксайского сельского  округа на  2020– 2022 годы   размещен  на  сайте  temirmaslihat.kz  4 мая  2020 года,  на  портале открытых  нормативных правовых   актов  e-gov 4 мая  2020 года.         

    Аппарат  акима  Аксайского  сельского  округа

решение  рус  каз

приложение рус  каз