04.05.2020  – «Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы №429  «2020 – 2022 жылдарға арналған Кеңестуы ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер  енгізу туралы»  Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына баспа–релизі                                                                          

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет Кодексінің 9-1, 109-1 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес:

1. Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 429 «2020 – 2022 жылдарға арналған Кеңестуы ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

1) кірістер   82 613 мың теңге;

         трансферттер түсімдері    79 361  мың теңге;

2) шығындар  82 959,9  мың теңге.

         6-1. 2020 жылға арналған Кеңестуы ауылдық округ бюджетте аудандық бюджеттен 7 500 мың теңге сомасындағы ағымдағы нысаналы трансферттің түсімі ескерілсін.

«Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы №429 «2020 – 2022 жылдарға арналған Кеңестуы ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімнің жобасы temirmaslihat.kz  сайтында 2020 жылғы 4 мамырда, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің интернет-порталында 2020  жылғы 4 мамырда  орналастырылды.    

                            Кеңестуы  ауылдық округі әкімінің аппараты

-----

 04.05.2020 – Пресс-релиз к проекту решения Темирского районного маслихата «О внесении изменений  в решение районного маслихата от 6 января 2020 года №429 «Об утверждении  бюджета Кенестуского сельского округа на 2020-2022 годы»

 В соответствии со статьями  9-1, 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от  23 января  2001 года  «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1. Внести в решение районного маслихата от 6 января 2020 года № 429 «Об утверждении бюджета Кенестуского сельского округа на 2020-2022 годы» следующие изменения:

1) доходы   82 613 тысяч тенге;

поступления трансфертов    79 361 тысяч тенге;

2) затраты 82 959,9 тысяч тенге.

           6-1. Учесть в бюджете Кенестуского сельского округа на 2020 год поступление целевого текущего трансферта из районного бюджета в сумме 7 500 тысяч тенге.

Проект решения «О внесении изменений  в решение районного маслихата от 6 января 2020 года № 429 «Об утверждении бюджета Кенестуского сельского округа на 2020-2022 годы» размещен на сайте temirmaslihat.kz  4  мая 2020 года, на портале открытых нормативных правовых актов e-gov 4 мая  2020 года.                                

                     Аппарат  акима Кенестуского  сельского округа

решение  рус  каз

приложение рус  каз