19.05.2020 – «Аудандық мәслихаттың 2016 жылғы 11 сәуірдегі № 15 «Темір ауданында әлеуметтік көмек көрсету, мөлшерлерін белгілеу және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау қағидаларын бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына баспа - релизі 

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін–өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына, Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі «Құқықтық актілер туралы» Заңының 50 бабына:

1. Аудандық мәслихаттың 2016 жылғы 11 сәуірдегі № 15 «Темір ауданында әлеуметтік көмек көрсету, мөлшерлерін белгілеу және  мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау         қағидаларын бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік     тіркеу Тізілімінде № 4903 тіркелген,  2016 жылы 20 мамырда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің «Әділет» ақпараттық–құқықтық  жүйесінде жарияланған) шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген шешіммен бекітілген Темір ауданында әлеуметтік көмек көрсету, мөлшерлерін белгілеу және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының  тізбесін  айқындау  қағидаларында:

         12 тармақта:

Атаулы күндер мен мерекелік күндерге табыстарын есепке алмай біржолғы әлеуметтік көмек көрсетіледі:

Жеңіс күніне орай:

1) Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне 1 000 000 (бір миллион) теңге мөлшерiнде;

4) мемлекеттік арнайы жәрдемақы алатын 1941 жылдың 22 маусымынан 1945 жылдың 9 мамыры аралығында кемінде алты ай әскери қызмет өткерген және тылда жұмыс жасаған азаматтарға 30 000 (отыз мың) теңге мөлшерiнде.

         «Аудандық мәслихаттың 2016 жылғы 11 сәуірдегі № 15 «Темір ауданында әлеуметтік көмек көрсету, мөлшерлерін белгілеу және   мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау қағидаларын бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімнің жобасы temirmaslihat.kz сайтында 2020 жылғы 19 мамырда, e-gov ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталында 2020 жылғы 19 мамырда орналастырылды.

 Темір аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 

 --------------- 

19.05.2020 - Пресс-релиз к  проекту решения Темирского районного маслихата «О внесении изменений в решение районного маслихата от 11 апреля 2016 года № 15 «Об утверждении  Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в Темирском районе»

В  соответствии  со статьей  6  Закона  Республики  Казахстан от   23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении  в  Республике Казахстан», статьей 50 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах»:

         1. Внести в решение  районного маслихата от 11 апреля 2016 года   № 15 «Об утверждении  Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в Темирском районе» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 4903, опубликованное 20 мая 2016 года в информационно–правовой системе нормативных правовых актов Республики  Казахстан «Әділет) следующие изменения:

в Правилах оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в Темирском районе, утвержденных указанным решением:

в пункте 12:

Единовременная социальная помощь без учета дохода к памятным датам и праздничным дням оказывается:

ко Дню Победы:

1) участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в размере  1 000 000 (одного миллиона) тенге;

          4) гражданам, трудившимся в тылу и проходившим воинскую службу не менее шести месяцев в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, получающим специальное государственное пособие, в размере 30 000 (тридцати тысяч) тенге.

Проект решения «О внесении изменений в решение районного маслихата от 11 апреля  2016 года № 15 «Об утверждении  Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в Темирском районе» размещен  на сайте temirmaslihat.kz 19 мая 2020 года,  на  интернет-портале  открытых нормативных правовых актов e-gov 19 мая 2020 года.

 Темирский районный отдел занятости и социальных программ 

решение  рус  каз