27.07.2020  –  Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 25 желтоқсандағы № 409 «2020–  2022 жылдарға арналған Темір аудандық бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа – релизі 

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы   «Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» Кодексінің 9 бабына,  106 бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес: 

   1. Темір аудандық мәслихатының 2019 жылғы 25 желтоқсандағы №409 «2020-2022 жылдарға арналған Темір аудандық бюджетін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 137749 тіркелген, 2019 жылғы 31 желтоқсанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған), оның ішінде 2020 жылға:

1) кірістер – 9 925 819 мың теңге;

салықтық түсімдер – 2 858 494 мың теңге;

салықтық емес түсімдер – 44 376 мың теңге;

негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 19 000 мың теңге;

трансферттер түсімдері – 7 003 949 мың теңге;

2) шығындар – 10 881 263,1 мың теңге;

9 тармақта:

22) жұмысшы кадрларды қысқа мерзімді кәсіби оқытуға 16 023 мың теңге;

22-3)халықтың әлеуметтік осал топтарының балалары үшін қашықтықтан оқытуды ұйымдастыруға 169 400 мың теңге

22-4) көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын қаржыландыруға – 46 777 мың теңге;

22-5)NEET санатындағы жастарға және табысы аз көпбалалы отбасыларға, табысы аз еңбекке қабілетті мүгедектерге жаңа бизнес-идеяларды жүзеге асыру үшін мемлекеттік гранттар беруге 11 674 мың теңге.

 «Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 25 желтоқсандағы № 409  «2020 – 2022 жылдарға арналған Темір аудандық бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» шешімнің жобасы temirmaslihat.kz  сайтында 2020 жылғы 27 шілдеде, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің интернет-порталында 2020 жылы 27 шілдеде орналастырылды.    

 Темір аудандық экономика және қаржы бөлімі

 ----------

27.07.2020 – Пресс – релиз к  проекту решения Темирского районного маслихата «О внесении изменений и дополнений в решение районного маслихата от 25 декабря 2019 года № 409 «Об утверждении Темирского районного бюджета на 2020 – 2022 годы» 

В соответствии со статьями 9,и 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года «Республики Казахстан», статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1.Внести в решение Темирского районного маслихата от 25 декабря 2019 года № 409 «Об утверждении Темирского районного бюджета на 2020-2022 годы» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов №137749, опубликованное 31 декабря 2019 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде), в том числе на 2020 год:

1) доходы – 9 925 819 тысяч тенге;

налоговые поступления – 2 858 494 тысяч тенге;

неналоговые поступления – 44 376 тысяч тенге;

поступления от продажи основного капитала – 19 000 тысяч тенге;

поступления трансфертов – 7 003 949 тысяч тенге;

2) затраты – 10 881 263,1 тысяч тенге;

в пункте 9:

22)на краткосрочное профессиональное обучение рабочим кадрам 16 023 тысяч тенге;

22-3)на организацию дистанционного обучения для детей социально - уязвимых слоев населения 169 400 тысяч тенге;

22-4)на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры 46 777 тысяч тенге;

22-5)на предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей, в том числе молодежь категории NEET, члены малообеспеченных многодетных семей, малообеспеченные трудоспособные инвалиды 11 674 тысяч тенге.

Проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение районного маслихата от 25 декабря 2019 года № 409 «Об утверждении Темирского районного бюджета на 2020 – 2022 годы» размещен на сайте temirmaslihat.kz  27 июля 2020 года, на портале открытых нормативных правовых актов e-gov 27 июля 2020 года.                                  

 Темирский районный отдел экономики и финансов

решение рус каз

приложение рус каз