03.08.2020  –  «Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы     № 426  «2020 – 2022 жылдарға арналған Ақсай ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа – релизі 

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы  Бюджет  кодексінің   9–1, 109-1 баптарына,  Қазақстан   Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік  басқару  және   өзін – өзі басқару  туралы»  Заңының     6   бабына  сәйкес:

1.  Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6  қаңтардағы № 426   «2020-2022  жылдарға арналған Ақсай ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне  өзгерістер енгізіледі (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 6744 тіркелген, 2020 жылғы 24 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған), оның ішінде 2020 жылға:

1        тармақта:

         1)кірістер 38 313 мың теңге;

         трансферттер түсімдері 33 584 мың теңге;

         2)шығындар 38 313 мың теңге;

         3. «2020 жылғы 1 қаңтардан бастап:

1) жалақының ең төменгі мөлшері 42 500 теңге;

2) жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтiк төлемдердi есептеу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, айыппұл санкцияларын, салықтарды және басқа да төлемдердi қолдану үшiн айлық есептiк көрсеткiш         2 651 теңге;

3) базалық әлеуметтік төлемдердің мөлшерін есептеу үшін ең төмен күнкөріс деңгейінің шамасы 31 183 теңге;

2020 жылғы 1 сәуірден бастап:

1) жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтiк төлемдердi есептеу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айыппұл санкцияларын, салықтарды және басқа да төлемдердi қолдану үшiн айлық есептiк көрсеткiш         2 778 теңге;

2) базалық әлеуметтiк төлемдердiң мөлшерлерiн есептеу үшiн ең төмен күнкөрiс деңгейiнiң шамасы 32 668 теңге белгіленгені ескерілсін және басшылыққа алынсын.

«Аудандық  мәслихаттың   2020   жылғы  6 қаңтардағы   № 426   «2020 – 2022  жылдарға   арналған  Ақсай ауылдық округ бюджетін бекіту туралы  шешіміне өзгерістер енгізу туралы»  шешімнің  жобасы  temirmaslihat.kz  сайтында 2020  жылғы  3 тамызда,  e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің  интернет - порталында  2020 жылғы 3 тамызда  орналастырылды.  

 Ақсай ауылдық округ әкімінің аппараты

------------ 

03.08.2020 – Пресс – релиз  к  проекту  решения Темирского районного  маслихата  «О  внесении изменений в решение  районного маслихата от  6 января 2020 года № 426  «Об утверждении  бюджета  Аксайского сельского округа на  2020– 2022 годы» 

В соответствии со статьями  9-1, 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан  от 4 декабря  2008 года, статьей  6  Закона Республики  Казахстан  от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1. Внести изменения в решение районного маслихата от 6 января 2020 года № 426 «Об утверждении бюджета  Аксайского  сельского округа на 2020-2022 годы» (зарегистрированное в Реестре государственной  регистрации нормативных  правовых актов  №  6744, опубликованное 24 января 2020 года в эталонном  контрольном банке нормативных правовых актов Республики  Казахстан  в  электронном виде), в том числе на 2020 год:

пункт 1:

1)доходы 38 313 тысяч тенге;

поступления трансфертов 33 584 тысяч тенге;

2)затраты 38 313 тысяч тенге;

3. Принять к сведению и руководству, что с 1 января 2020 года установлено:

1) минимальный размер заработной платы 42 500 тенге;

2) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан     2 651 тенге;

3) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат 31 183 тенге;

с 1 апреля 2020 года:

1) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан 2 778 тенге;

2) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат 32 668 тенге. 

        Проект  решения  «О  внесении изменений  в решение  районного маслихата от 6 января 2020 года № 426  «Об утверждении  бюджета  Аксайского сельского  округа на  2020– 2022 годы   размещен  на  сайте  temirmaslihat.kz  3 августа  2020 года,  на  портале открытых  нормативных правовых   актов  e-gov 3 августа  2020 года.    

  Аппарат  акима  Аксайского  сельского  округа

решение рус каз

приложение рус каз