03.08.2020  –  «Аудандық мәслихаттың 2020  жылғы 6 қаңтардағы № 431 «2020-2022 жылдарға арналған Қайыңды ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Темір  аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа – релизі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы    Бюджет кодексінің 9–1, 109-1 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес:

1. Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 431 «2020 – 2022 жылдарға арналған Қайыңды ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізіледі (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №6743 тіркелген, 2020 жылғы 24 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған), оның ішінде 2020 жылға:

1 тармақта:

1)    кірістер 51 034 мың теңге;

трансферттер түсімдері 48 471 мың теңге;

2)    шығындар 51 034 мың теңге;

6-1. 2020 жылға арналған Қайыңды ауылдық округі бюджетінде аудандық бюджеттен 5 713 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферт түсімі ескерілсін.                                   

        Ағымдағы нысаналы трансферттің аталған сомасын бөлу Қайыңды ауылдық округ әкмінің шешімі негізінде айқындалады.

         «Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 431 «2020 – 2022 жылдарға арналған Қайыңды ауылдық округі бюджетін бекіту туралы» шешіміне  өзгерістер енгізу туралы»   шешімінің жобасы temirmaslihat.kz  сайтында 2020  жылғы 3 тамызда,   e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің  интернет - порталында 2020 жылы 3 тамызда  орналастырылды. 

Қайыңды ауылдық округі әкімінің аппараты

------------ 

03.08.2020 – Пресс – релиз  к  проекту  решения Темирского районного  маслихата  «О внесении изменений в решение районного  маслихата от  6 января 2020 года 431 «Об утверждении бюджета Каиндинского сельского округа на 2020-2022 годы» 

В соответствии со статьями 9–1, 109­­–1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года,  статьей 6 Закона  Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1. Внести в решение районного маслихата от 6 января 2020 года № 431 «Об утверждении бюджета Каиндинского сельского округа на 2020 – 2022 годы» (зарегистрировованное в Реестре государственной регистрации нормативных  правовых актов  № 6743, опубликованное 24 января 2020 года в эталонном  контрольном банке нормативных правовых актов Республики  Казахстан  в  электронном виде) изменения, в том числе на 2020 год:

в пункте 1:

1)доходы 51 034 тысяч тенге;

поступления трансфертов 48 471 тысяч тенге;

2)затраты 51 034 тысяч тенге;        

6-1. Учесть в бюджете Каиндинского сельского округа на 2020 год поступление целевого текущего трансферта из районного бюджета в сумме  5 713 тысяч тенге.     

Распределение указанной суммы целевого текущего трансферта определяется на основании решения акима Каиндинского сельского округа.     

        Проект  решения «О  внесении изменений  в решение   районного  маслихата  от 6 января 2020 года  № 431  «Об утверждении  бюджета  Каиндинского сельского округа на  2020 – 2022 годы»  размещен  на  сайте  temirmaslihat.kz  3 августа  2020 года,  на  портале открытых  нормативных  правовых    актов  e-gov 3 августа  2020 года.                                 

 Аппарат  акима   Каиндинского сельского

решение рус каз

приложение рус каз