21.08.2020 – «Аудандық мәслихаттың 2016 жылғы 11 сәуірдегі № 15 «Темір ауданында әлеуметтік көмек көрсету, мөлшерлерін белгілеу және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау қағидаларын бекіту туралы» шешіміне өзгерістеренгізу туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына баспа - релизі 

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін–өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына, Қазақстан Республикасының 2016 жылғы    6 сәуірдегі «Құқықтық актілер туралы» Заңының 50 бабына:

1. Аудандық мәслихаттың 2016 жылғы 11 сәуірдегі № 15 «Темір  ауданында әлеуметтік көмек көрсету, мөлшерлерін белгілеу және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау         қағидаларын бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 4903 тіркелген,  2016 жылы 20 мамырда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің «Әділет» ақпараттық–құқықтық  жүйесінде жарияланған) шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген шешіммен бекітілген Темір ауданында әлеуметтік көмек көрсету, мөлшерлерін белгілеу және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының  тізбесін  айқындау  қағидаларында:

8. Ай сайынғы әлеуметтік көмек табыстарын есепке алмай көрсетіледі:

1) Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне коммуналдық қызметтерге  8000 (сегіз мың) теңге мөлшерінде уәкілетті ұйымның ұсынған тізімдері негізінде;

5) Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне, I, II, III топтағы мүгедектерге, он алты жасқа дейінгі мүгедек балаларға және оларды ертіп жүруші тұлғаларға, «Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің (бұдан әрі - облыстық денсаулық сақтау басқармасы) жолдамасы бойынша емделуге төленетін жол шығындарын өтеу үшін;

5-1) жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген адамдарға, жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген адамдардың басқа да санаттарына жылу маусымының 7 айы ішінде (қаңтардан сәуірге дейін, қазаннан желтоқсанға дейін) коммуналдық қызметтерге 3 500 (үш мың бес жүз) теңге мөлшерінде.

«Аудандық мәслихаттың 2016 жылғы 11 сәуірдегі № 15 «Темір ауданында әлеуметтік көмек көрсету, мөлшерлерін белгілеу және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау қағидаларын бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімнің жобасы temirmaslihat.kz сайтында 2020 жылғы 21тамызда, e-gov ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталында 2020 жылғы 21тамызда орналастырылды. 

Темір аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтікбағдарламалар бөлімі

-------------

21.08.2020 - Пресс-релиз к  проекту решения Темирского районного маслихата «О внесении изменений в решение районного маслихата от 11 апреля 2016 года № 15 «Об утверждении  Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в Темирском районе» 

В  соответствии  со статьей  6  Закона  Республики  Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении  в  Республике Казахстан», статьей 50 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах»:

         1. Внести в решение районного маслихата от 11 апреля 2016 года № 15 «Об утверждении  Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в Темирском районе» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 4903, опубликованное 20 мая 2016 года в информационно–правовой системе нормативных правовых актов Республики  Казахстан «Әділет) следующие изменения:

в Правилах оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в Темирском районе, утвержденных указанным решением:

8. Ежемесячная социальная помощь без учета доходов оказывается:

1) ветеранам Великой Отечественной войны на коммунальные услуги в размере 8 000 (восьми тысяч) тенге согласно списков, представленных уполномоченной организацией;

5) ветеранам Великой Отчественной войны, инвалидам I, II, III групп, детям - инвалидам до шестнадцати лет и сопровождающим их лицам для оплаты проезда на лечение по направлению государственного учреждения «Управление здравоохранения Актюбинской области» (далее - областного управления здравоохранения);

5-1) лицам, приравненным по льготам и гарантиям к ветеранам Великой Отечественной войны, другим категориям лиц, приравненным по льготам и гарантиям к участникам Великой Отечественной войны на коммунальные услуги в течении 7 месяцев отопительного сезона (с января по апрель, с октября по декабрь), в размере 3 500 (трех тысяч пятисот) тенге.

Проект решения «О внесении изменений в решение районного маслихата от 11 апреля 2016 года № 15 «Об утверждении  Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в Темирском районе» размещен  на сайте temirmaslihat.kz 21 августа 2020 года,  на интернет-портале  открытых нормативных правовых актовe - gov 21августа 2020 года. 

Темирский районный отдел занятости и социальных программ 

решение рус каз