04.08.2020 – «Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 435 «2020–2022 жылдарға арналған Шұбарқұдық ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер  енгізу туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің  жобасына баспа – релизі                                                                      

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет Кодексінің 9-1, 109-1 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес:

1. Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы №435 «2020–2022 жылдарға арналған Шұбарқұдық ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізілсін (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 6746 тіркелген, 2020 жылғы 24 қаңтардағы Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған), оның ішінде 2020 жылға:

1 тармақта:

1) кірістер 415 063 мың теңге;

салықтық түсімдер 53 853 мың теңге;

салықтық емес түсімдер 8 000 мың теңге;

трансферттер түсімдері 353 210 мың теңге;

2) шығындар 418 917,9 мың теңге.

7. 2020 жылға арналған Шұбарқұдық ауылдық округі бюджетте аудандық бюджеттен 56 595 мың теңге соммасында ағымдағы нысаналы трансферт түсімі ескерілсін.

Ағымдағы нысаналы трансферттің сомасын бөлу Шұбарқұдық ауылдық округ әкімінің шешімі негізінде айқындалады.

 «Аудандық маслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 435 «2020–2022 жылдарға арналған Шұбарқұдық ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімнің жобасы temirmaslihat.kz сайтында  2020 жылғы 4 тамызда, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің интернет-порталында 2020  жылғы 4 тамызда  орналастырылды.     

Шұбарқұдық ауылдық округі әкімінің аппараты

------------- 

04.08.2020 – Пресс–релиз к проекту решения Темирского районного маслихата «О внесении изменений  в решение районного маслихата от 6 января 2020 года № 435 «Об утверждении  бюджета  Шубаркудыкского сельского округа на 2020-2022 годы» 

В соответствии со статьями  9-1, 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от   23 января  2001 года  «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»

1. Внести в решение районного маслихата от 6 января 2020 года № 435 «Об утверждении бюджета Шубаркудыкского сельского округа на 2020-2022 годы» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6746, опубликованное 24 января 2020 года в эталонном  контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан  в электронном виде) изменения, в том числе на 2020 год:

в пункте 1:

1)    доходы 415 063 тысяч тенге;

налоговые поступления 53 853 тысяч тенге;

          неналоговые поступления 8 000 тысяч тенге;

          поступления трансфертов 353 210 тысяч тенге;

          2) затраты 418 917,9 тысяч тенге.

          7. Учесть в бюджете Шубаркудыкского сельского округа на 2020 год поступление целевого текущего трансферта из районного бюджета сумме 56 595 тысяч тенге.

      Распределение указанной суммы целевого текущего трансферта определяется на основании решения акима Шубаркудыкского сельского округа.

Проект решения «О внесении изменений  в решение районного маслихата от 6 января 2020 года № 435 «Об утверждении бюджета Шубаркудыкского сельского округа на 2020-2022 годы» размещен на сайте temirmaslihat.kz  4  августа 2020 года, на портале открытых нормативных правовых актов e-gov 4 августа  2020 года.                                 

Аппарат  акима Шубаркудыкского  сельского округа

приложение рус каз

проект рус каз