05.08.2020  –  «Аудандық мәслихаттың 2020  жылғы 6 қаңтардағы  № 430 «2020-2022 жылдарға арналған Кеңқияқ ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Темір  аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа – релизі 

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 9–1, 109-1 бабтарына, Қазақстан Республикасының  2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес:

1. Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 430 «2020 – 2022 жылдарға арналған Кеңқияқ ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешімі өзгертілсін (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 6739 тіркелген, 2020 жылғы 24 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған), оның ішінде 2020 жылға:

1) кірістер 257 337 мың тенге;

трансферттер түсімдері – 229 646 мың теңге;

2) шығындар – 258 671,5 сандары мың теңге.

6-1. 2020 жылға арналған Кеңқияқ ауылдық округ бюджетінде аудандық

бюджеттен 29 529 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферт түсімі ескерілсін.

Ағымдағы нысаналы трансферттің сомасын бөлу Кеңқияқ ауылдық

округ әкімінің шешімі негізінде айқындалады.

  «Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 430 «2020-2022 жылдарға арналған Кеңқияқ ауылдық округі бюджетін бекіту туралы» шешіміне  өзгерістер  мен  толықтыру енгізу туралы»   шешімінің жобасы temirmaslihat.kz  сайтында 2020  жылғы 05 тамызда,   e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің  интернет-порталында 2020 жылы 05 тамызда  орналастырылды.

 Кеңқияқ ауылдық округ әкімінің аппараты

-------------- 

05.08.2020 – Пресс – релиз  к  проекту  решения Темирского районного  маслихата  «О внесении изменений и дополнения в решение районного  маслихата от 6 января 2020 года   430 «Об утверждении бюджета Кенкиякского сельского округа на 2020-2022 годы» 

В соответствии со статьями 9-1, 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года,  статьей 6 Закона  Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1. Внести в решение районного маслихата от 6 января 2020 года № 430 «Об утверждении бюджета Кенкиякского сельского округа на 2020-2022 годы» (зарегистрировованное в Реестре государственной регистрации нормативных  правовых актов  № 6739, опубликованное 24 января 2020 года в эталонном  контрольном банке нормативных правовых актов Республики  Казахстан  в  электронном виде), в том числе 2020 год:

1) доходы 257 337 тысяч  тенге;

поступления трансфертов 229 646 тысяч тенге;

2) затраты 258 671,52 тысяч тенге.

6-1. Учесть в бюджете Кенкиякского сельского округа на 2020 год поступление целевого текущего  трансферта из районного бюджета в сумме 29 529 тысяч тенге.

Распределение указанной суммы целевого текущего трансферта определяется на основании решения акима Кенкиякского сельского округа.

Проект  решения «О  внесении изменений  и  дополнения  в решение   районного  маслихата  от 6 января 2020 года  № 430  «Об утверждении  бюджета  Кенкиякского сельского округа на  2020-2022 годы»  размещен  на  сайте  temirmaslihat.kz  05 августа  2020 года,  на  портале открытых  нормативных  правовых    актов  e-gov 05 августа  2020 года.                               

 Аппарат  акима   Кенкиякского сельского округа  

решение рус каз

приложение рус каз