05.08.2020  –  «Темір ауданы бойынша азаматтық қызметшілер болып табылатын және ауылдық жерде жұмыс істейтін әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, мәдениет, спорт саласындағы мамандарға жиырма бес пайызға жоғарылатылған лауазымдық айлықақылар мен тарифтік мөлшерлемелер белгілеу туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа – релизі 

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы Еңбек кодексінің 139 бабына, Қазақстан Республикасының 2005 жылғы  8 шілдедегі «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» Заңының 18 бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін–өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес:

1. Темір ауданы бойынша азаматтық қызметшілер болып табылатын және ауылдық жерде жұмыс істейтін әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, мәдениет, спорт саласындағы мамандарға аудандық бюджет қаражаты есебінен қызметтің осы түрлерімен қалалық жағдайда айналысатын азаматтық қызметшілердің айлықақыларымен және мөлшерлемелерімен салыстырғанда жиырма бес пайызға жоғарылатылған лауазымдық айлықақылар мен тарифтік мөлшерлемелер белгіленсін.

«Темір ауданы бойынша азаматтық қызметшілер болып табылатын және ауылдық жерде жұмыс істейтін әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, мәдениет, спорт саласындағы мамандарға жиырма бес пайызға жоғарылатылған лауазымдық айлықақылар мен тарифтік мөлшерлемелер белгілеу туралы» шешімнің жобасы temirmaslihat.kz  сайтында 2020 жылғы 5 тамызда, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің интернет-порталында 2020 жылғы 5 тамызда орналастырылды.    

Темір аудандық экономика және қаржы бөлімі

------------- 

05.08.2020 – Пресс – релиз к  проекту решения Темирского районного маслихата «Об установлении повышенных на двадцать пять процентов должностных окладов и тарифных ставок специалистам в области социального обеспечения, образования, культуры, спорта, являющимся гражданскими служащими и работающим в сельской местности по Темирскому району» 

В соответствии со статьей 139 Трудового Кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года, статьей 18 Закона Республики Казахстан от 8 июля 2005 года «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий», статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января   2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»  :

         1. Установить повышенные на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки специалистам в области социального обеспечения, образования, культуры, спорта, являющимся гражданскими служащими и работающим в сельской местности по Темирскому району, по сравнению с окладами и ставками гражданских служащих, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях, за счет средств районного бюджета.   

Проект решения «Об установлении повышенных на двадцать пять процентов должностных окладов и тарифных ставок специалистам в области социального обеспечения, образования, культуры, спорта, являющимся гражданскими служащими и работающим в сельской местности по Темирскому району» размещен на сайте temirmaslihat.kz  5 августа 2020 года, на портале открытых нормативных правовых актов e-gov 5 августа 2020 года.                               

Темирский районный отдел экономики и финансов

решение рус каз