6.10.2020 – «Аудандық мәслихаттың 2016 жылғы 11 сәуірдегі № 15 «Темір ауданында әлеуметтік көмек көрсету, мөлшерлерін белгілеу және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау қағидаларын бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына баспа – релизі 

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына, Қазақстан Республикасының 2016 жылғы    6 сәуірдегі «Құқықтық актілер туралы» Заңының 50 бабына сәйкес:

Аудандық мәслихаттың 2016 жылғы 11 сәуірдегі № 15 «Темір  ауданында әлеуметтік көмек көрсету, мөлшерлерін белгілеу және     мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау         қағидаларын бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік   тіркеу Тізілімінде № 4903 тіркелген,  2016 жылы 20 мамырда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің «Әділет» ақпараттық-құқықтық  жүйесінде жарияланған) шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

1 тармақ келесідей жаңа редакцияда жазылсын:

1. Осы Темір ауданында әлеуметтік көмек көрсету, мөлшерлерін белгілеу және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау қағидалары (бұдан әрi – Қағидалар) Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 56 бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн–өзi басқару туралы» Заңының  6 бабына және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 21 мамырдағы № 504 «Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы» қаулысына сәйкес әзірленді (бұдан әрi – Үлгілік қағидалар)  және әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың тәртібін белгілейді.

Осы қағидалардағы 1, 2, 3-қосымшалар алып тасталсын.

         «Аудандық мәслихаттың 2016 жылғы 11 сәуірдегі № 15 «Темір ауданында әлеуметтік көмек көрсету, мөлшерлерін белгілеу және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау қағидаларын бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімнің жобасы temirmaslihat.kz сайтында 2020 жылғы 6 қазанда, e-gov ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталында 2020 жылғы                        

Темір аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

--------------

 6.10.2020 - Пресс-релиз к  проекту решения Темирского районного маслихата «О внесении изменений в решение районного маслихата от  11 апреля 2016 года № 15 «Об утверждении  Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в Темирском районе» 

В  соответствии  со статьей  6  Закона  Республики  Казахстан от    23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении  в  Республике Казахстан», статьей 50 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах»:

         1. Внести в решение  районного маслихата от 11 апреля 2016 года      № 15 «Об утверждении  Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в Темирском районе» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 4903, опубликованное 20 мая 2016 года в информационно-правовой системе нормативных правовых актов Республики  Казахстан «Әділет) следующие изменения:

пункт 1 изложить в следующей новой редакции:

1. Настоящие Правила оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в Темирском районе (далее – Правила) разработаны в соответствии со статьей 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря  2008 года,  статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и постановлением Правительства Республики Казахстан от    21 мая 2013 года № 504 «Об утверждении Типовых правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан» (далее – Типовые правила) и определяют порядок оказания социальной помощи, установления размеров и перечня отдельных категорий нуждающихся граждан.

Приложения 1, 2, 3 к настоящим Правилам исключить.

Проект решения «О внесении изменений в решение районного маслихата от 11 апреля  2016 года № 15 «Об утверждении  Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в Темирском районе» размещен  на сайте temirmaslihat.kz 6 октября 2020 года,  на  интернет-портале  открытых нормативных правовых актов e-gov 6 октября 2020 года.

  Темирский районный отдел занятости и социальных программ 

решение рус каз