05.10.2020  –  Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 25 желтоқсандағы № 409 «2020–  2022 жылдарға арналған Темір аудандық бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа – релизі 

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы  Бюджет кодексінің 9  және 106 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес:        

 1. Темір аудандық мәслихатының 2019 жылғы 25 желтоқсандағы №409 «2020-2022 жылдарға арналған Темір аудандық бюджетін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 6626 тіркелген, 2019 жылғы 31 желтоқсанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) өзгерістер енгізіледі, оның ішінде 2020 жылға:

1) кірістер – 9 967 809 мың теңге;

салықтық түсімдер – 2 883 688 мың теңге;

салықтық емес түсімдер – 3 812 мың теңге;

негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 13 000 мың теңге;

трансферттер түсімдері – 7 067 309 мың теңге;

2) шығындар – 10 892 024,5 мың теңге;

3) таза бюджеттік кредиттеу – 117 540,3 мың теңге;

бюджеттік кредиттер – 90 970 мың теңге;

5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 074 898,6 мың теңге;

6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану – 1 041 755,8 мың теңге;

9 тармақ:

22-6) облыстық жалпы білім беру мектептердегі  кезекші сынып мұғалімдеріне ақы төлеуге 65 872 мың теңге;

22-7) газбен жабдықтау нысандарына техникалық қызмет көрсетуге 5 000 мың теңге.

«Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 25 желтоқсандағы № 409  «2020 – 2022 жылдарға арналған Темір аудандық бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» шешімнің жобасы temirmaslihat.kz  сайтында 2020 жылғы 5 қазанда, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің интернет-порталында 5 қазанда 2020 жылы орналастырылды.    

Темір аудандық экономика және қаржы бөлімі

---------------------- 

05.10.2020 – Пресс – релиз к  проекту решения Темирского районного маслихата «О внесении изменений и дополнений в решение районного маслихата от 25 декабря 2019 года № 409 «Об утверждении Темирского районного бюджета на 2020 – 2022 годы» 

В соответствии со  статьями 9 и 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1.Внести в решение Темирского районного маслихата от 25 декабря 2019 года № 409 «Об утверждении Темирского районного бюджета на 2020-2022 годы» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6626, опубликованное 31 декабря 2019 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде), в том числе на 2020 год:

1) доходы – 9 967 809 тысяч тенге;

налоговые поступления – 2 883 688 тысяч тенге;

неналоговые поступления – 3 812 тысяч тенге;

поступления от продажи основного капитала – 13 000 тысяч тенге;

поступления трансфертов – 7 067 309 тысяч тенге;

2) затраты – 10 892 024,5 тысяч тенге;

3) чистое бюджетное кредитование – 117 540,3 тысяч тенге;

бюджетные кредиты – 90 970 тысяч тенге;

5) дефицит бюджета (профицит) – -1 074898,6 тысяч тенге;

6) финансирование дефицита бюджета (использование профицита) –          1 041 755,8;

пункт 9:

22-6) на оплату учителям дежурных классов в общеобразовательных школах области 65 872 тысяч тенге;

22-7) на техническое обслуживание объектов газоснабжения 5 000 тысяч тенге.

Проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение районного маслихата от 25 декабря 2019 года № 409 «Об утверждении Темирского районного бюджета на 2020 – 2022 годы» размещен на сайте temirmaslihat.kz  5 октября 2020 года, на портале открытых нормативных правовых актов e-gov 5 октября 2020 года.                                 

 Темирский районный отдел экономики и финансов

решение рус каз

приложение рус каз