12.10.2020  –  «Аудандық мәслихаттың  2020 жылғы 6 қаңтардағы № 434

«20202022 жылдарға арналған Темір қаласы бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына баспа–релизі 

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы   Бюджет кодексінің 9-1  және 109-1 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес:  

       1. Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 434  «2020–2022 жылдарға арналған Темір қаласы бюджетін бекіту туралы»  (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 6740 тіркелген, 2020 жылғы 24 қаңтарда  Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесідей  өзгерістер мен толықтыру енгізілсін, оның ішінде 2020 жылға:

          1 тармақта:

          1) кірістер 99  671 мың теңге;

          салықтық  түсімдер 6  495 мың теңге;

          салықтық емес түсімдер 235 мың теңге;

          трансферттер  түсімдері 92 941 мың теңге;

          2) шығындар  100 026,3 мың теңге;

6       тармақта:

атаулы әлеуметтік көмек алатын мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында тамақтану ақысын төмендетуге 140 мың теңге;

және мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:

мектепке  дейінгі  білім беру ұйымдарының  педагог  қызметкерлерінің жыл  сайынғы ақылы еңбек демалысының  ұзақтығы 42 күнтізбелік күнімен  56 күнге  дейін  ұлғайтуға 1 140 мың теңге.

       6-1. 2020 жылға арналған Темір қаласы бюджетінде аудандық бюджеттен 9 015 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферт түсімі ескерілсін.

«Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 434 «2020–2022 жылдарға арналған Темір қаласы бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» шешімнің жобасы temirmaslihat.kz  сайтында   2020 жылғы 12 қазанда, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің интернет-порталында 12 қазанда 2020 жылы орналастырылды.   

 Темір қаласы әкімінің аппараты

----------------- 

12.10.2020 – Пресс–релиз к  проекту решения Темирского районного маслихата «О внесений изменений и дополнения в решение районного маслихата от 6 января 2020 года № 434 «Об утверждении бюджета города  Темира на 2020–2022 годы» 

В соответствии со  статьями 9-1 и 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от   23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1. Внести в решение районного маслихата  от 6 января  2020 года  № 434 «Об утверждении бюджета города Темира на 2020–2022 годы» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6740, опубликованное 24 января 2020 год в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения и дополнение, в том числе на 2020 год:

в пункте 1:

1)    доходы  99 671 тысяч тенге;

налоговые   поступления 6 495 тысяч тенге;

неналоговые  поступления 235 тысяч тенге;

поступления трансфертов  92 941 тысяч тенге;

в подпункте 2):

затраты 100 026,3 тысяч тенге;

в пункте 6:

на снижение оплаты за питание в дошкольных организациях образования получающим адресную социальную помощь 140 тысяч тенге;          

и дополнить абзацем следующего  содержания:

на увеличение  продолжительности  ежегодного  оплачиваемого  трудового отпуска  педагогических  работников  детских  дошкольных  организаций  образования с 42 календарных  дней до 56 дней  1 140 тысяч тенге.

6-1. Учесть в бюджете города Темира на 2020 год поступление целевого текущего трансферта из районного бюджета в сумме 9 015 тысяч тенге.

Проект решения «О внесений изменений и дополнения в решение районного маслихата от 6 января 2020 года № 434 «Об утверждении бюджета города  Темира на 2020–2022 годы» размещен на сайте temirmaslihat.kz  12 октября 2020 года, на портале открытых нормативных правовых актов e-gov 12 октября 2020 года.                                 

 Аппарат акима города Темир

решение рус каз

приложение рус каз