13.10.2020  «Аудандық  мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 433

«2020–2022 жылдарға арналған Тасқопа ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына баспа–релизі                                                                     

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы  Бюджет  кодексінің  9-1, 109-1 баптарына,   Қазақстан   Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік  басқару  және   өзін – өзі басқару  туралы»  Заңының   6   бабына сәйкес:

1.  Аудандық      мәслихаттың  2020 жылғы  6  қаңтардағы  № 433 «2020 – 2022 жылдарға  арналған  Тасқопа  ауылдық  округ  бюджетін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде  № 6751 тіркелген, 2020 жылғы 27 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне  келесідей өзгерістер енгізілсін:

1 тармақта:

1)    тармақшада:

кірістер 35 091 мың теңге;

салықтық түсімдер 1 432 мың теңге;

салықтық емес түсімдер 121 мың теңге;

трансферттер түсімдері 33 538 мың теңге;

2)    тармақшада:

шығындар 35 091 мың теңге.

4-1. 2020 жылға арналған Тасқопа ауылдық округ бюджетінде аудандық бюджеттен 7 600 мың тенге сомасында ағымдағы нысаналы трансферт түскендігі ескерілсін.

      Ағымдағы нысаналы трансферттің сомасын бөлу Тасқопа ауылдық округ әкімінің шешімі негізінде айқындалады.

         «Аудандық мәслихаттың  2020 жылғы 6 қаңтардағы № 433 «2020 – 2022 жылдарға арналған Тасқопа ауылдық округ бюджетін бекіту туралы»  шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімінің  жобасы  temirmaslihat.kz  сайтында  2020 жылғы  13  қазанда, e-gov ашық  нормативтiк  құқықтық   актiлердің  интернет-порталында 2020 жылғы 13  қазанда орналастырылды.    

 Тасқопа ауылдық округі әкімінің  аппараты

-----------

13.10.2020 – Пресс–релиз к  проекту решения Темирского районного маслихата «О внесений изменений в решение районного маслихат от 6 января 2020 года № 433 «Об утверждении бюджета  Таскопинского  сельского округа на 2020-2022 годы»   

В соответствии со статьями 9-1, 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от  23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1. Внести в решение районного маслихата от 6 января 2020 года № 433 «Об утверждении бюджета  Таскопинского  сельского округа на 2020 – 2022 годы» (зарегистрированное в Реестре государственной  регистрации нормативных  правовых  актов  №  6751, опубликованное  27 января  2020 года в эталонном  контрольном банке нормативных правовых актов Республики  Казахстан  в  электронном виде) следующие изменения:

в пункте 1:

в подпункте 1):

доходы 35 091 тысяч тенге;

налоговые поступления 1 432 тысяч тенге;

неналоговые поступления 121 тысяч тенге;

поступления трансфертов 33 538 тысяч тенге;

в подпункте 2):

затраты 35 091 тысяч тенге;

         4-1. Учесть в бюджете Таскопинского сельского округа на 2020 год поступление целевого текущего трансферта из районного бюджета в сумме 7 600 тысяч тенге.

      Распределение указанной суммы целевого текущего трансферта определяется на оснований решения акима Таскопинского сельского округа.

Проект решения Темирского районного маслихата «О внесений изменений в решение районного маслихата от 6 января 2020 года № 433 «Об утверждении бюджета Таскопинского  сельского округа  на  2020-2022 годы»  размещен на сайте temirmaslihat.kz  13 октября 2020 года, на  портале  открытых  нормативных  правовых  актов  e-gov  13 октября 2020 года.                                 

  Аппарат акима  Таскопинского  сельского округа 

решение рус каз

приложение рус каз