15.10.2020  –  «Аудандық мәслихаттың 2020  жылғы 6 қаңтардағы №430 «2020-2022 жылдарға арналған Кеңқияқ ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Темір  аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа–релизі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 9–1, 109-1 баптарына, Қазақстан Республикасының  2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес:

1. Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 430 «2020–2022 жылдарға арналған Кеңқияқ ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде               № 6739 тіркелген, 2020 жылғы 24 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін, оның ішінде 2020 жылға:

  1) кірістер 222 193 мың тенге;

  салықтық түсімдер  22 315 мың теңге;

  салықтық емес түсімдер  310 мың теңге;

  трансферттер түсімдері 199 568 мың теңге;

  2) шығындар  223 527,5 мың теңге;

  6. 2020 жылға арналған Кеңқияқ ауылдық округ бюджетте облыстық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттердің түсімдері ескерілсін:

       атаулы әлеуметтік көмек алатын мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында тамақтану ақысын төмендетуге 191 мың теңге;

 6-1. 2020 жылға арналған Кеңқияқ ауылдық округ бюджетінде аудандық бюджеттен 0 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферт түсімі ескерілсін.

       Ағымдағы нысаналы трансферттің сомасын бөлу Кеңқияқ ауылдық округ әкімінің шешімі негізінде айқындалады.

 «Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 430 «2020 – 2022 жылдарға арналған Кеңқияқ ауылдық округі бюджетін бекіту туралы» шешіміне  өзгерістер енгізу туралы»   шешімінің жобасы temirmaslihat.kz  сайтында 2020  жылғы 15 қазанда,   e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің  интернет - порталында 2020 жылы 15 қазанда  орналастырылды.

 Кеңқияқ ауылдық округі әкімі аппараты

---------------- 

15.10.2020 – Пресс–релиз  к  проекту  решения Темирского районного  маслихата «О внесении изменений в решение районного  маслихата от 6 января 2020 года 430 «Об утверждении бюджета Кенкиякского сельского округа на 2020-2022 годы» 

В соответствии со статьями 9–1, 109­­–1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года,  статьей 6 Закона  Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1. Внести в решение районного маслихата от 6 января 2020 года № 430 «Об утверждении бюджета Кенкиякского сельского округа на 2020 – 2022 годы» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных  правовых актов  № 6739, опубликованное 24 января 2020 года в эталонном  контрольном банке нормативных правовых актов Республики  Казахстан  в  электронном виде), втом числе на 2020 год:

1) доходы  222 193 тысяч  тенге;

налоговые поступления  22 315 тысяч тенге;

неналоговые поступления 310 тысяч тенге;

поступления трансфертов 199 568 тысяч тенге;

2) затраты  223 527,5 тысяч тенге;

6. Учесть в бюджете Кенкиякского сельского округа на 2020 год поступления целевых текущих трансфертов из областного бюджета:

      на снижение оплаты за питание в дошкольных организациях образования получающим адресную социальную помощь 191 тысяч тенге;

         6-1. Учесть в бюджете Кенкиякского сельского округа на 2020 год поступление целевого текущего трансферта из районного бюджета в сумме 0 тысяч тенге.

      Распределение указанной суммы целевого текущего трансферта определяется на основании решения акима Кенкиякского сельского округа.

Проект  решения «О  внесении изменений в решение   районного  маслихата  от 6 января 2020 года  № 430  «Об утверждении  бюджета  Кенкиякского сельского округа на  2020 – 2022 годы»  размещен  на  сайте  temirmaslihat.kz  15 октября 2020 года,  на  портале открытых  нормативных  правовых    актов  e-gov 15 октября 2020 года.                                

 Аппарат  акима   Кенкиякского сельского округа 

решение рус каз

приложение рус каз