12.10.2020 – «Аудандық мәслихатының 2020 жылғы 6 қаңтардағы №428 «2020 – 2022 жылдарға арналған Жақсымай ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына баспа–релизі 

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің  9-1,  109-1  баптарына,  Қазақстан  Республикасының  2001  жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес, Темір аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 428 «2020-2022 жылдарға арналған Жақсымай ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 6741 тіркелген, 2020 жылғы 24 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін, оның ішінде 2020 жылға:

1 тармақта:

1)    кірістер 70 461 мың теңге;

трансферттер түсімдері 66 018 мың теңге;

2) шығындар 70461 мың теңге;

      6. 2020 жылға арналған Жақсымай ауылдық округ бюджетте облыстық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттердің түсімдері ескерілсін:

      атаулы әлеуметтік көмек алатын мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында тамақтану ақысын төмендетуге 50 мың теңге;

       6-1. 2020 жылға арналған Жақсымай ауылдық округ бюджетінде аудандық бюджеттен 8 524 мың теңге көлемінде ағымдағы нысаналы трансферт түсімі ескерілсін.

      Ағымдағы нысаналы трансферттің аталған сомасын бөлу Жақсымай ауылдық округ әкімінің шешімі негізінде айқындалады.

         «Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы №428 «2020 – 2022 жылдарға арналған Жақсымай ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімнің жобасы temirmaslihat.kz  сайтында 2020 жылдың 12 қазанда, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің интернет-порталында 2020 жылдың 12 қазанда орналастырылды. 

Жақсымай ауылдық округі әкімінің аппараты

 -------- 

12.10.2020 – Пресс - релиз к проекту решения Темирского районного маслихата «О внесении изменений в решение районного маслихата от  6 января 2020 года №428 «Об утверждении бюджета Жаксымайского сельского округа на 2020 - 2022 годы» 

В соответствии со статьями 9-1, 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан  от  4  декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Темирский районный маслихат РЕШИЛ:

         1. Внести в решение районного маслихата от 6 января 2020 года № 428 «Об утверждении бюджета Жаксымайского сельского округа на 2020-2022 годы» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6741, опубликованное 24 января 2020 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения, в том числе на 2020 год:

в пункте 1:

1)    доходы 70 461 тысяч тенге;

поступления трансфертов 66 018 тысяч тенге;

2)    затраты 70 461 тысяч тенге;

6. Учесть в бюджете Жаксымайского сельского округа на 2020 год поступления целевых текущих трансфертов из областного бюджета:

на снижение оплаты за питание в дошкольных организациях образования получающим адресную социальную помощь 50 тысяч тенге;

6-1. Учесть в бюджете Жаксымайского сельского округа на 2020 год поступление целевого текушего трансферта из районного бюджета в сумме           8 524 тысяч тенге.

Распределение указанной суммы целевого текущего трансферта определяется на основании решения акима Жаксымайского сельского округа.

Проект решения «О внесении изменений в решение районного маслихата от 6 января 2020 года №428 «Об утверждении бюджета Жаксымайского сельского округа на 2020 – 2022 годы» размещен на сайте temirmaslihat.kz    12 октября 2020 года, на интернет-портале открытых нормативных правовых актов e-gov 12 октября 2020 года. 

Аппарат акима Жаксымайского сельского округа

решение рус каз

приложение рус каз